Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Милана Ракић

Photo of Маст. биол. Милана Ракић
Маст. биол. Милана Ракић
асистент
IV спрат, кабинет бр. 22 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2682

SCOPUS Author ID: 56055981100; 56190649700
ORCID ID: 0000-0003-4434-0341

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2010. Мастер биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2009. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2014. – данас, Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

 • Систематика алги и гљива
 • Биологија алги и гљива
 • Микологија
 • Јестиве и отровне гљиве
 • Лековити агенси алги и гљива
 • Биоактивни метаболити микроорганизама
 • Експериментална микробиологија

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Микологија
 • Микробиологија

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима, Министарство за науку, технологију и развој Републике Србије III43002, 2011 – , Руководилац: Проф. Др Мирослав Весковић
 • Микробиолошка истраживања за потребе израде идејног и главног пројекта магистралног гасовода „Јужни ток“ на територији Републике Србије, носилац: Kатедра за микробиологију, Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду (2012.)

 • Листа инвазивних врста на подручју АП Војводина, носилац: Kатедра за ботанику, Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду (2011.)

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Rakić, M., Karaman, M., Forkapić, S., Hansman, J., Kebert, M., Bikit, K., Mrdja, D. (2014): Radionuclides in some edible and medicinal macrofungal species from a Tara Mountain, Serbia. Environmental Science and Pollution Research, 21(19): 11283-11292. DOI: 10.1007/s11356-014-2967-8
 • Čapelja, E., Stević, N., Galović, V., Novaković, M., Karaman, M. (2014): Molecular determination of autochtonous fungal species from Serbia, based on analysis of ITS region of rDNA. Genetika, 46 (1): 33-42. DOI: 10.2298/GENSR1401033C
 • Stević, N., Čapelja, E., Galović, V., Novaković, M., Karaman, M. (2014): Molecular characterisation of autochtonous fungal culture collection by analysis of ITS1 sequences of rDNA. Genetika, 46 (1): 235-242. DOI: 10.2298/GENSR1401033C
 • Čučak, D., Babić, O., Tamaš, I., Simeunović, J., Karaman, М., Коvač, D., Novaković, M., Markov, S., Knežević, P., Stojanov, I., Obradović, V., Radnović, D. (2018): Prevalence, Antibiotic Resistance and Diversity of Salmonella Isolates from Soils and Sediments in Serbia. International Journal of Environmental Research, 12(6): 829-841.
 • Galović, V., Marković, M., Pap, P., Mulett, M., Rakić, M., Vasiljević, A., Pekeč, S. (2018): Molecular taxonomy and phylogenetics of Daedaleopsis confragosa (Bolt.: Fr.) J. Schröt. from wild cherry in Serbia. Genetika, 50 (2): 519-532.

ОСТАЛО

 • Укупан број радова и саопштења: 32
 • Укупан број пројеката: 8
 • Чланство у Удружењу микробиолога Србије