Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Миломир Стефановић

Photo of Маст. биол. Миломир Стефановић
Маст. биол. Миломир Стефановић
асистент
II спрат, кабинет бр. 8 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2655

SCOPUS Author ID: 57190621008
ORCID ID: 0000-0001-6294-3782
Персонална страница

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2014 Дипломирани биолог – мастер (модул: молекуларни биолог), Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2013 Дипломирани биолог (модул: молекуларни биолог), Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2017. – данас, Асистент за ужу научну област Генетика, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2014. – 2017., Истраживач приправник, Лабораторија за Генетику, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

Основне студије

 • Генетика
 • Принципи генетике
 • Молекуларна генетика
 • Генетика популације

Мастер студије

 • Молекуларне методе у биолошким истраживањима
 • Медицинска генетика
 • Геномика

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Популациона генетика

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • „Genomic BIodiversity Knowledge for Resilient Ecosystems – G-BIKE“, COST акција број CA18134, 2019-2023, руководилац dr Cristiano Vernesi
 • „ART-REM: Curricula Development in the Fields of Reproductive Biology/Assisted Reproductive Technologies and Regenerative Medicine in Serbia“, Erasmus+ пројекат, број 586181-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP, 2017-2020, руководилац проф. др Александра Трнинић Пјевић

 • „Kонзервациона стратегија за очување заштићених и строго заштићених врста у Србији – осолике муве (Insecta: Diptera: Syrphidae) као модел организми“, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, ОИ-173002, 2011 – , руководилац проф. др Анте Вујић
 • „Програм унапређења стања за одрживо управљање популацијама зеца (Lepus europaeus) у ловиштима Републике Србије“, Управа за шуме, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, број 401-00-01649/2017-10, руководилац проф. др Невена Величковић

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Šnjegota D., Stefanović M., Veličković N., Ćirović D., Djan M., 2018. Genetic characterization of grey wolves (Canis lupus 1758) from Bosnia and Herzegovina: implications for conservation. Conservation Genetics, Vol 19, Issue 3, pp. 755-760, doi: 10.1007/s10592-017-1042-7
 • Djan M., Stefanović M., Veličković N., Lavadinović V., Paulo C. A., Suchentrunk F., 2017. Brown hares (Lepus europaeus Pallas, 1778) from the Balkans: a refined phylogeographic model. Hystrix – the Italian Journal of Mammology, Vol 28, No 2, pp. 186-193, doi: 10.4404/hystrix-28.2-12202
 • Djan M., Stefanović M., Veličković N., Ćosić N., Ćirović D., 2017. Mitochondrial genetic diversity and structuring of northern white-breasted hedgehogs from the Central Balkans. Turkish Journal of Zoology, Vol 41, pp. 774-782, doi: 3906/zoo-1603-23

ОСТАЛО

 • Члан је Друштва генетичара Србије, Српског друштва за молекуларну биологију и World Lagomorph Society.
 • Kоаутор је на 6 радова у међународним часописима, коаутор 3 саопштења на међународним конференцијама штампаним у целости, као и коаутор 28 саопштења на међународним конференцијама штампаним у изводу.
 • Учесник је 3 међународне летње школе за обраду молекуларних података у Немачкој и Француској.
 • Боравио је на двомесечном истраживачком боравку на Лавал универзитету у Kвебеку (Kанада), као и на 6 истраживачких посета Департману за интегративну биологију и еволуцију Универзитета ветеринарске медицине у Бечу.
 • Добитник је стипендије One-Month Visit to Austrian Universities, као и награде за најбољу постер презентацију на Другом међународном симпозијуму шакала и сродних врста (Атина, Грчка, 2018).