Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Милош Илић

Photo of Маст. биол. Милош Илић
Маст. биол. Милош Илић
асистент
II спрат, кабинет бр. 23 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2661

SCOPUS Author ID: 57191500375
ORCID ID: 0000-0002-7613-7762
Персонална страница

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2012. – данас Студент докторских академских студија, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2012. Мастер биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2011. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2014. – данас, Асистент за ужу научну област ботаника, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2013. – 2014., Истраживач приправник за ужу научну област ботаника, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

 • Систематика виших биљака
 • Систематика виших биљака 1
 • Систематика виших биљака 2
 • Теренска настава 1
 • Систематика водених биљака
 • Систематика маховина
 • Бриологија
 • Диверзитет маховина у шумским екосистемима Србије
 • Алергијске биљке
 • Лековите биљке

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Ботаника, Бриологија, Екологија бриофита

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • 2013.-тренутно – ИИИ 43002 “Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима”, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • 2018.-тренутно – “НСМОСС”-Примена маховина у успостављању континуираног мониторинга тешких метала у ваздуху на територији Града Новог Сада, Град Нови Сад, Градска управа за заштиту животне средине Бр. уговора: ВИ-501-2/2018-18в-4

 • 2017.-тренутно – “НС МОСС”-Примена маховина у детекцији тешких метала у ваздуху на територији Града Новог Сада. Град Нови Сад, Градска управа за заштиту животне средине. Број уговора: ВИ-501-2/2017-56в-10

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Vukov, D., Ilić, M., Ćuk, M., Radulović, S., Igić, R., Janauer G.A. 2018. Combined effects of physical environmental conditions and anthropogenic alterations are associated with macrophyte habitat fragmentation in rivers – Study of the Danube in Serbia. Science of the Total Environment 634: 780-790. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.03.367
 • Ilić, M., Igić, R., Ćuk, M., Vukov, D. 2018. Field sampling methods for investigating forest-floor bryophytes: Microcoenose vs. random sampling. Archives of biological sciences 70(3):589-598.
 • Vukov, D., Ilić, M., Ćuk, M., Igić, R., Janauer, A. 2017. The relationsheep between habitat factors and aquatic macrophyte assemblages in the Danube River in Serbia. Archives of Biological Sciences. 69(3): 427-437. https://doi.org/10.2298/ABS160516116V
 • Vukov, D., Galić, Z., Rućando, M., Ilić, M., Ćuk, M., Igić, D., Igić, R., Orlović, S. 2016. Effects of natural broadleaved regeneration vs. conifer restoration on the herb layer and microclimate. Archives of Biological Sciences 68(3): 483-493. DOI:10.2298/ABS150727037V
 • Ilić, M., Ćuk, M., Rućando, M., Igić, R., Vukov, D. 2016. Historical review of bryological research on Fruška gora Mts. (Serbia). Matica srpska Journal for Natural Sciences 131: 19-31.

ОСТАЛО

 • Чланство: International Association of Bryologists; British Bryological Society; Српско биолошко друштво; Ботаничко друштво “Андреас Волни”, Нови Сад
 • Учесник једног националног, једног међународног и већег броја билатералних и градских пројеката
 • Усавршавања и стручни боравци у иностранству:
  • 2018. – Department of Plant Biotechnology of the Jagiellonian University, Krakow, Poland
  • 2015. – Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkla, Thailand
  • 2014. – International Sakharov Environmental University, Minsk, Belarus
  • 2014. – Valbona Valley, Albania (Summer meeting of British Bryological Society)