Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Сања Веселић

Photo of Др Сања Веселић
Др Сања Веселић
асистент
III спрат, кабинет бр. 11 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2697

SCOPUS Author ID: 36919531300
ORCID ID: 0000-0002-7613-8052

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2018. Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2007. Мастер биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2006. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2017. – данас, Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2010. – 2017., Истраживач-сарадник, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду
 • 2007. – 2009., Истраживач-приправник, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

 • Општа зоологија
 • Морфологија и систематика бескичмењака
 • Зоологија бескичмењака
 • Примењена ентомологија са акарологијом
 • Економски значајни инсекти
 • Теренска настава 1
 • Теренска настава 2

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Филогенија, Систематика, Конзервациона биологија

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • “Конзервациона стратегија за очување заштићених и строго заштићених врста у Србији – осолике муве (Insecta: Diptera: Syrphidae) као модел организми”. Број пројекта ОИ 173002. Министарство просвете, науке и технолошког развоја (02.2013. – данас).

 • “Status and Trends of European Pollinators” FP7-ENV-2009-1-244090 (STEP) (02.2010. – 02.2014.)
 • “Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods” FP6-2006-TTC No: 046002 (ALARM) (02. 2007– 01. 2009.)

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Veselić, S., Vujić, А., Radenković, S. (2017): Three new Eastern Mediterranean endemic species of the Merodon aureus group (Diptera: Syrphidae). Zootoxa, 4254(4): 401–434.
 • Radenković, S., Veličković, N., Ssymank, A., Obreht-Vidaković, D., Đan, M., Ståhls, G.,Veselić, S, Vujić, A. (2018): Close relatives of Mediterranean endemo-relict hoverflies (Diptera, Syrphidae) in South Africa: Morphological and molecular evidence in the Merodon melanocerus subgroup. PlosOne, 13(7): 30200805.
 • Vujić, А., Radenković, S., Ståhls, G., Ačanski, J., Stefanović, A., Veselić, S., Andrić, A., Hayat, R. (2012): Systematics and taxonomy of the ruficornis group of genus Merodon Meigen (Diptera: Syrphidae), Systematic Entomology, 37 (3): 578–602.
 • Stošić, M., Veselić, S., Stegić, M., Vojinović Miloradov, M., Milošević, M., Dragin, S., Matavulj, M. (2012): Is Atrazine a Potential Risk on Mammalian Diversity? Acta Veterinaria, 2-3: 193-205.

ОСТАЛО

 • Стручно усавршавање у ДНК лабораторији Природњачког музеја при Универзитету у Хелсинкију, Финска (током 2015, 2016 и 2017. године). Остале студијске посете: Универзитет Eгеан, Митилене, Грчка; Природњачки музеј, Лајден; Зоолошки музеј, Амстердам, Холандија; Универзитет у Тел Авиву, Израел; Биолошка станица Doñana, Шпанија.
 • Добитница стипендије Финског ентомолошког друштва (2015. година).
 • Члан секретаријата националне мреже за дугорочно истраживање и мониторинг екосистема (ЛТЕР Србија) у оквиру ЛТЕР Европе (Long – Term Ecosystem Research and Monitoring in Europe).
 • Говори енглески, италијански и немачки језик.