Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Снежана Орчић

Photo of Маст. биол. Снежана Орчић
Маст. биол. Снежана Орчић
асистент
приземље, кабинет бр. 17 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2797

SCOPUS Author ID: 56811494300
ORCID ID: 0000-0002-0020-8763

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2010. Мастер биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2007. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2014. – данас, Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2011. – 2014., Истраживач сарадник, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2008. – 2011., Истраживач приправник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

 • Биохемија
 • Основе молекуларне биологије
 • Механизми еколошких адаптација

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Биохемијски одговор инсеката на стрес изазван различитим биотичким и абиотичким факторима
 • Оксидативни стрес и антиоксидативна заштита
 • Примена гасне хроматографије у биохемијским истраживањима и испитивањима хране

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Молекуларни механизми редокс сигналинга у хомеостази, адаптацији и патологији, бр. пројекта ОИ 173014, Министарство просвете, науке и технолошког развоја републике Србије (2011-данас)
 • Суплементација исхране медоносне пчеле са одабраним физиолошки активним супстанцама: утицај на антиоксидативни и имуни систем, бр. пројекта 142-451-2862/2018, Покрајински секретаријат за високо образовање и научнотехнолошку делатност Аутономне покрајине Војводина, Србија (2018-данас)
 • Молекуларна основа одговора медоносних пчела на присуство полутаната у животној средини, бр. пројекта 114-451-709/2015, Покрајински секретаријат за високо образовање и научнотехнолошку делатност Аутономне покрајине Војводина, Србија (2015-2016.)

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Nikolić, T.V., Kojić, D., Orčić, S., Vukašinović, E.L., Blagojević, D.P., Purać, J. Laboratory bioassays on the response of honey bee (Apis mellifera) glutathione S-transferase and acetylcholinesterase to the oral exposure to copper, cadmium, and lead (2019) Environmental Science and Pollution Research, 26(7), 6890-6897. DOI: 10.1007/s11356-018-3950-6
 • Kojić, D., Popović, Ž.D., Orčić, D., Purać, J., Orčić, S., Vukašinović, E.L., Nikolić, T.V., Blagojević, D.P. The influence of low temperature and diapause phase on sugar and polyol content in the European corn borer Ostrinia nubilalis (Hbn.) (2018) Journal of Insect Physiology, 109, 107-113. DOI: 10.1016/j.jinsphys.2018.07.007
 • Orčić, , Nikolić, T.V., Purać, J., Šikoparija, B., Blagojević, D.P., Vukašinović, E., Plavša, N., Stevanović, J., Kojić, D. Seasonal variation in the activity of selected antioxidant enzymes and malondialdehyde level in worker honey bees. (2017) Entomologia Experimentalis et Applicata, 165, 120–128. DOI: 10.1111/eea.12633
 • Nikolić, T.V., Kojić, D., Orčić, S., Batinić, D., Vukašinović, E., Blagojević, D.P., Purać, J. The impact of sublethal concentrations of Cu, Pb and Cd on honey bee redox status, superoxide dismutase and catalase in laboratory conditions (2016) Chemosphere, 164, pp. 98-105. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2016.08.077
 • Pastor, K., Ačanski, M., Vujić, Dj., Bekavac, G., Milovac, S., Kravić, S. (2016) Rapid Method for Small Grain and Corn Flour Authentication Using GC/EI–MS and Multivariate Analysis, Food Analytical Methods, 9(2), 443-450. DOI: 10.1007/s12161-015-0215-6

ОСТАЛО

 • Учешће на бројним научно-истраживачким пројектима
 • Члан Српског биолошког друштва и Биохемијског друштва Србије
 • Усавршавање:
  • Похађала бројне семинаре из области аналитике загађујућих материја у биотским и абиотским узорцима
  • Студијски боравак “Training Course of Biotechnology Application on Food Industries for Developing Countries”, China National Research Institute of Food and Fermentation Industries (Пекинг, Кина), април–јун 2014.