Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Душанка Цвијановић

Photo of Др Душанка Цвијановић
Др Душанка Цвијановић
доцент
IV спрат, кабинет бр. 3 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2691

SCOPUS Author ID: 55811328600
ORCID ID: 0000-0001-8732-1269

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2013. Доктор еколошких наука, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
 • 2007. Мастер биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2006. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2014. – данас, Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2011. – 2014., Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2007. – 2011., Стипендиста МНТР на Природно-математичком факултету, УНС и Биолошком факултету, Универзитет у Београду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

Основне студије

 • Основи екологије
 • Екологија
 • Екологија биљака
 • Теренска настава 3
 • Научно-истраживачка методологија у екологији

Интегрисане студије Мастер професор биологије

 • Општа екологија

Мастер студије

 • Екологија и мониторинг копнених вода
 • Станишта и екосистеми Србије
 • Екологија копнених вода
 • Фитоценологија
 • Еколошки класификациони системи
 • Примена техника даљинског очитавања у екологији

Докторске студије

 • Синтаксономија
 • Квантитативна екологија
 • Екологија инвазивних биљака

УЏБЕНИЦИ

 • Радуловић С, Цвијановић Д. (2016): Основе екологије. Основни уџбеник. Природно-математички факултет, УНСПМФ, ИСБН: 978-86-7031-332-3,1-281

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Процена еколошког статуса копнених вода, Фитоценологија, Фитоиндикација, Хидроморфологија водених станишта, Имплементација протокола за мониторинг река и језера за конзервацију, ГИС и даљинско очитавање у екологији, Kвантитативна екологија, Вештачке неуронске мреже и data mining моделовање у екологији, Биосенсинг технологије у акватичним екосистемима, Еколошки инжењеринг

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • 2019: Joint Danube Survey 4. The International Commission for the Protection of the Danube River, ICPDR
 • 2018-2020: Collection of data and other services related to habitat types and individual groups of organisms of flora and fauna in order to establish the ecological network of the European Union Natura 2000 in the Republic of Serbia”, Institute for Nature Protection of Serbia. – Coordinator and key expert for aquatic and wetland habitats

 • 2013-2018: SOLUTIONS for present and future emerging pollutants in land and water resources management, European Commission Work Programme 2013, COOPERATION – THEME 6 – ENVIRONMENT ENV.2013.6.2-2 Toxicants, environmental pollutants and land and water resources management, FP 7 Collaborative Project

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Cvijanović, D, Lakušić, D, Živković, M, Novković, M, Anđelković, A, Pavlović, D, Vukov, D, Radulović, S.(2018) An overview of aquatic vegetation in Serbia. Tuexenia, 38: 269-286.
 • Damnjanović, B, Novković, M, Vesić, A, Živković, M, Radulović, S, Vukov, D, Anđelković, A, Cvijanović, D.(2018). Biodiversity-friendly designs for gravel pit lakes along the Drina River floodplain (the Middle Danube Basin, Serbia). Wetland Ecology and Management. DOI 10.1007/s11273-018-9641-8
 • Landucci, F, Řezníčková, M, Šumberová, K, Chytrý, M, Aunina, L, Biţă-Nicolae, C, Bobrov, A, Borsukevych, L,Brisse, H, Čarni, A, Csiky, J, Cvijanović, D, De Bie, E, De Ruffray, P, Golub, V, Hennekens, S.M, Hrivnák, R, Iemelianova, S, Jandt, U, Jenačković, D, Jansen, F, Kącki, Z, Lájer, K, Matulevičiutė, D, Mesterházy, A, Michalcová, D, Paal, J, Papastergiadou, E, Properzi, A, Radulović, S, Rodwell, J.S, Schaminée, J.H.J, Šilc, U, Sinkevičienė, Z, Stančić, Z, Stepanovich, J, Teteryuk, B, Tzonev, R, Venanzoni, R, Weekes, L, Willner, W. (2015). WetVegEurope: a database of aquatic and wetland vegetation of Europe. Phytocoenologia, 45(1-2): 187-194.
 • Laketić, D, Radulović, S, Živković, M, Jurca, T, Alford, M. H. (2013). Lake macrophyte nutrient index ofstanding waters in Serbia (LIMNIS). Ecological indicators, 25: 200-204.
 • Radulović, S, Laketić, D, Teodorović, I. (2011). A botanical classification of standing waters in Serbia andits application to conservation. Aquatic Conservation: Marine and FreshwaterEcosystems

ОСТАЛО

 • Учесник 9 националних и 6 међународних пројеката
 • Аутор и коаутор 13 радова објављених у научним часописима, преко 30 радова и саопштења на научним конференцијама
 • Коаутор једног техничког решења: Ovuka M, Boon PJ, Laketić D, Lee A, Radulović S (2011). SERCON (System for Evaluating Rivers for Conservation) Software,Version 3.1 Faculty of Science, Department of Biology and Ecology, Novi Sad, Serbia. Available from: http://sercon.pmf.uns.ac.rs/SerconWeb/
 • Члан организационог одбора – 7th Balkan Botanical Congress – 7BBC 2018, Нови Сад Србија
 • Чланство у Организацијама: International Association for Danube Research (IAD), International Association for Vegetation Science – European Vegetation Survey, Society of Wetland Scientist
 • Менторства: 5 дипломских и мастер завршних радова, 1 докторске дисертације (у процесу израде)
 • Награда “Доц. др Милена Далмација за докторску дисертацију која је дала највећи допринос из области заштите животне средине на Универзитетима у Републици Србији 2016. год.”
 • Стипендија Немачке академске службе за размену (DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst) за интензивни курс немачког језика 2005.
 • Специјализација из области Екологије копнених вода и Хидроморфологије. University of Dundee, College of Arts and Social Sciences, Geography. UK, Април-Јун 2008.
 • Стипендија Фондације “The British Scholarship Trust” за боравак и стручно усавршавање у Уједињеном Краљевству Велике Британије и Северне Ирске, 2008.