Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Јелена Марковић

Photo of Др Јелена Марковић Филиповић
Др Јелена Марковић Филиповић
доцент
II спрат, кабинет бр. 9 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2658

SCOPUS Author ID: 36811118100

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2013. Доктор биолошких наука, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
 • 2008. Дипломирани биолог – мастер, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2007. Дипломирани биолог – молекуларни биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2014. – данас, Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2012. – 2013., Истраживач-сарадник, Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић”, Универзитет у Београду
 • 2011. – 2012., Истраживач-приправник, Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић”, Универзитет у Београду
 • 2009. – 2010., Стипендиста–докторант, Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић”, Универзитет у Београду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

Основне студије

 • Хистологија са ембриологијом
 • Биологија ћелије и ткива
 • Препарација ћелија и ткива животиња
 • Култура ћелија и ткива

Мастер студије

 • Молекуларне методе у биолошким истраживањима
 • Лабораторијске методе и практичне вештине
 • Детерминација и диференцијација ћелија

Докторске студије

 • Детерминација и диференцијација ћелија

УЏБЕНИЦИ

 • Марковић Ј., Андрић Н., Новаковић А., Китановић Н. (2018) Практикум из биологије ћелије и ткива (ИСБН 978-86-7031-460-3), Природно-математички факултет у Новом Саду.

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Хистологија, Токсикологија

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Curricula development in the fields of reproductive biology/assisted reproductive technologies and regenerative medicine in Serbia (ART-REM), 586181-epp-1-2017-1-rs-eppka2-cbhe-jp, 2017-2020. Finansiran od strane EU, ERASMUS+ KA2 program – Cooperation for innovation and the exchange of good practices –Capacity Building in the field of Higher Education. Rukovodilac na UNS: Prof. dr Aleksandra Trninić Pjević.
 • Ксенобиотици са хормонском активношћу: репродуктивни, метаболички, развојни одговори и механизам дејства код одабраних модел организама и ћелијских линија, 173037, 2011 -до данас. Финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Руководилац проф. др Радмила Ковачевић.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Marković J, Stošić M, Kojić D, Matavulj M. (2018) Effects of acrylamide on oxidant/antioxidant parameters and CYP2E1 expression in rat pancreatic endocrine cells. Acta Histochem. 120(2):73-83.
 • Stošić M, Matavulj M, Marković J. (2018) Subchronic exposure to acrylamide leads to pancreatic islet remodeling determined by alpha cell expansion and beta cell mass reduction in adult rats. Acta Histochem. 120(3):228-235.
 • Stošić M, Matavulj M, Marković J. (2018) Effects of subchronic acrylamide treatment on the endocrine pancreas of juvenile male Wistar rats. Biotech Histochem. 93(2):89-98.
 • Marković J, Uskoković A, Grdović N, Dinić S, Mihailović M, Jovanović JA, Poznanović G, Vidaković M. (2015) Identification of transcription factors involved in the transcriptional regulation of the CXCL12 gene in rat pancreatic insulinoma Rin-5F cell line. Biochem Cell Biol. 93(1):54-62.
 • Marković J, Grdović N, Dinić S, Karan-Djurašević T, Uskoković A, Arambašić J, Mihailović M, Pavlović S, Poznanović G, Vidaković M. (2013) PARP-1 and YY1 Are Important Novel Regulators of CXCL12 Gene Transcription in Rat Pancreatic Beta Cells. PLoS One. 8(3):e59679.