Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Љиљана Кнежевић

Photo of Др Љиљана Кнежевић
Др Љиљана Кнежевић
доцент
IV спрат, кабинет бр. 25 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2683

SCOPUS Author ID: 57200598635

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2013. Доктор филолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2002. Магистар лингвистичких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1996. Диплома основних студија, студијски програм: Енглески језик и књижевност, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2015. – данас, Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2003. – 2015., Виши предавач, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1996. – 2003., Предавач, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

 • Енглески језик Б1-Б2 (за студенте биологије, екологије и хемије)
 • Енглески језик 1 (за студенте математике и информатике)
 • Енглески језик 2 (за студенте математике и информатике)

УЏБЕНИЦИ

 • Кнежевић Љ. (2009). English for Specific Academic Purposes: Biology, Ecology, Chemistry. Природно-математички факултет, Нови Сад.

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Примењена лингвистика
 • Енглески језик струке
 • Академски енглески

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Употреба речника у настави енглеског језика струке на терцијарном нивоу образовања, 2017.-2018., Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине, руководилац пројекта С. Халупка Решетар, Филозофски факултет, Нови Сад.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Кнежевић, Љ. (2019). Развијање вештине усменог излагања у универзитетској настави енглеског језика. Књига 16, Е-дисертација. Нови Сад: Филозофски факултет.
 • Halupka-Rešetar, S., Knežević, Lj., & Topalov, J. (2018). Revisiting willingness to communicate in English as a foreign language: the Serbian perspective. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 39(10): 912-924.
 • Halupka Rešetar, S., & Knežević, Lj. (2016). Refusals in the production of Serbian ESP learners. Facta Universitatis, Series: Linguistics and Literature, 14(2):103-116.
 • Knežević, Lj., & Halupka-Rešetar, S. (2015). The influence of orientation and perceived language competence on ESP students’ willingness to read. ESP Today, 3(1):64-82.