Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Младен Хорватовић

Photo of Др Младен Хорватовић
Др Младен Хорватовић
доцент
III спрат, кабинет бр. 6 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2714

SCOPUS Author ID: 23481501200
ORCID ID: 0000-0003-1186-9740

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2014. Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2007. Мастер биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2005. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2018. – данас, Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2016. – данас, Научни сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2012. – 2015., Истраживач-сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2008. – 2011., Истраживач-приправник, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

 • Општа зоологија
 • Теренска настава 2
 • Теренска настава 3
 • Примењена ентомологија са акарологијом
 • Зоолошке збирке у настави биологије
 • Економски значајни инсекти

УЏБЕНИЦИ

 • Караман МИ, Макаров С, Хорватовић М. 2015. Основи биоспелеологије. Нови Сад, Природно-математички факултет. 216 стр.

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Фауна копнених Исопода (Crustacea), са акцентом на ендогејским и троглобионтним групама
 • Таксономска, филогенетска и биогеографска истраживања различитих група инвертебрата, претежно са подручја Балканског полуострва

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Листа инвазивних врста АП Војводине, Секретаријат за заштиту животне средине Аутономне покрајине Војводине, Србија (2010-2011)

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Karaman MI, Horvatović M. 2018. Revision of the genera Cyphonethes Verhoeff, 1926 and Titanethes Schioedte, 1849 (Isopoda: Oniscoidea: Trichoniscidae) with a description of a new genus and three new taxa. Zootaxa. 4459(2):261-284.
 • Pejin B, Ćirić A, Karaman MI, Horvatović M, Glamočlija J, Nikolić M, Soković M. 2016. In vitro antibiofilm activity of the freshwater bryozoan Hyalinella punctata: a case study of Pseudomonas aeruginosa PAO1. Natural Product Research. 30(16):1847-1850.
 • Karaman MI, Hammouti N, Pavićević D, Kiefer A, Horvatović M, Seitz A. 2011. The genus Troglophilus Krauss, 1879 (Orthoptera: Rhaphidophoridae) in the west Balkans. Zoological Journal of the Linnean Society. 163:1035-1063.
 • Karaman MI, Bedek J, Horvatović M. 2009. Thaumatoniscellus speluncae n. sp. (Isopoda: Oniscidea: Trichoniscidae), a new troglobitic oniscid species from Croatia. Zootaxa. 2158:57-64.
 • Karaman MI, Horvatović M. 2008. Mladenoniscus belavodae n. g., n. sp., a troglobitic oniscid (Isopoda: Oniscidea: Trichoniscidae) from Macedonia. Zootaxa. 1687:60-66.

ОСТАЛО

 • Један је од аутора „Црвене књиге фауне Србије IV – правокрилци“.
 • Члан је Маркетинг тима Департмана за биологију и екологију у Новом Саду.
 • Један је од оснивача и чланова „Српског биоспелеолошког друштва“ где тренутно обавља функцију секретара друштва.