Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Mladen Horvatović

Photo of Dr Mladen Horvatović
DrMladenHorvatović
docent
III sprat, kabinet br. 6Departman za biologiju i ekologijuPrirodno-matematički fakultetUniverzitet u Novom Sadu21000 Novi Sad, Srbija021/485-2714

SCOPUS Author ID: 23481501200
ORCID ID: 0000-0003-1186-9740

 OBRAZOVANJE

 • 2014. Doktor bioloških nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2007. Master biolog, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2005. Diplomirani biolog, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

AKADEMSKA, NAUČNA I STRUČNA ZVANJA

 • 2018. – danas, Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2016. – danas, Naučni saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2012. – 2015., Istraživač-saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2008. – 2011., Istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Novom Sadu

NASTAVA I KURSEVI

 • Opšta zoologija
 • Terenska nastava 2
 • Terenska nastava 3
 • Primenjena entomologija sa akarologijom
 • Zoološke zbirke u nastavi biologije
 • Ekonomski značajni insekti

UDŽBENICI

 • Karaman MI, Makarov S, Horvatović M. 2015. Osnovi biospeleologije. Novi Sad, Prirodno-matematički fakultet. 216 str.

OBLAST NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Fauna kopnenih Isopoda (Crustacea), sa akcentom na endogejskim i troglobiontnim grupama
 • Taksonomska, filogenetska i biogeografska istraživanja različitih grupa invertebrata, pretežno sa područja Balkanskog poluostrva

ODABRANI PROJEKTI

 • Lista invazivnih vrsta AP Vojvodine, Sekretarijat za zaštitu životne sredine Autonomne pokrajine Vojvodine, Srbija (2010-2011)

ODABRANE REFERENCE

 • Karaman MI, Horvatović M. 2018. Revision of the genera Cyphonethes Verhoeff, 1926 and Titanethes Schioedte, 1849 (Isopoda: Oniscoidea: Trichoniscidae) with a description of a new genus and three new taxa. Zootaxa. 4459(2):261-284.
 • Pejin B, Ćirić A, Karaman MI, Horvatović M, Glamočlija J, Nikolić M, Soković M. 2016. In vitro antibiofilm activity of the freshwater bryozoan Hyalinella punctata: a case study of Pseudomonas aeruginosa PAO1. Natural Product Research. 30(16):1847-1850.
 • Karaman MI, Hammouti N, Pavićević D, Kiefer A, Horvatović M, Seitz A. 2011. The genus Troglophilus Krauss, 1879 (Orthoptera: Rhaphidophoridae) in the west Balkans. Zoological Journal of the Linnean Society. 163:1035-1063.
 • Karaman MI, Bedek J, Horvatović M. 2009. Thaumatoniscellus speluncae n. sp. (Isopoda: Oniscidea: Trichoniscidae), a new troglobitic oniscid species from Croatia. Zootaxa. 2158:57-64.
 • Karaman MI, Horvatović M. 2008. Mladenoniscus belavodae n. g., n. sp., a troglobitic oniscid (Isopoda: Oniscidea: Trichoniscidae) from Macedonia. Zootaxa. 1687:60-66.

OSTALO

 • Jedan je od autora “Crvene knjige faune Srbije IV – pravokrilci”.
 • Član je Marketing tima Departmana za biologiju i ekologiju u Novom Sadu.
 • Jedan je od osnivača i članova “Srpskog biospeleološkog društva” gde trenutno obavlja funkciju sekretara društva.