Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Небојша Андрић

Photo of Др Небојша Андрић
Др Небојша Андрић
доцент
III спрат, кабинет бр. 15А Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2675

SCOPUS Author ID: 6506559665
ORCID ID: 0000-0003-1025-8358

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2012. Последокторске студије, University of Iowa
 • 2005. Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2001. Магистар биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1997. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2016. – данас, Доцент за ужу научну област биологија ћелије, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2012. – 2016., Виши научни сарадник за ужу научну област физиологија животиња, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2008. – 2012., Студент докторских студија, University of Iowa
 • 2006. – 2008., Доцент за ужу научну област физиологија животиња, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2001. – 2006., Асистент за ужу научну област физиологија животиња , Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

Основне студије

 • Биологија ћелије
 • Биологија ћелије и ткива – ОАС биохемија (1/2 курса)
 • Физиологија и биологија ћелије – ОАС физика (1/2 курса)

Мастер студије

 • Репродуктивна ендокринологија (1/2 курса)
 • Молекуларне методе у биолошким истраживањима (1/4 курса)

Докторске студије

 • Молекуларни механизми у контроли оваријалне функције
 • Репродуктивна токсикологија

УЏБЕНИЦИ

 • Практикум из биологије ћелија и ткива

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Биологија, Биологија ћелије, Mеханизми дејства ендокриних ометача

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Curricula development in the fields of reproductive biology/assisted reproductive technologies and regenerative medicine in Serbia (art‐rem), 586181-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP, 2017-2020. Финансиран од стране ЕУ, ERASMUS+ KA2 програм – Cooperation for innovation and the exchange of good practices –Capacity Building in the field of Higher Education.
 • Responsiveness of mitogen-activated protein-kinase signalling on chemical exposure of human and fish cells, SCOPES IZ73Z0_152743/1, SNSNF, 2014-2017. Финансиран од стране швајцарске националне фондације за науку SNS, SCOPES, Joint research project (JRP) програм.
 • Environmental signaling and ovarian diseases susceptibility (ECOSIGNAL), PCIG11-GA-2012-321745, 2012-2016. Финансиран у оквиру 7. Оквирног програма ЕУ (FP7), MC-CIG програм.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Pogrmic-Majkic K, Samardzija D, Stojkov-Mimic N, Vukosavljevic J, Trninic-Pjevic A, Kopitovic V, Andric N (2018): Atrazine suppresses FSH-induced steroidogenesis and LH-dependent expression of ovulatory genes through PDE-cAMP signaling pathway in human cumulus granulosa cells. Molecular and Cellular Endocrinology, Feb 5;461:79-88
 • Samardzija D, Pogrmic-Majkic K, Fa S, Stanic B, Jasnic J, Andric N (2018): Bisphenol A decreases progesterone synthesis by disrupting cholesterol homeostasis in rat granulosa cells. Molecular and Cellular Endocrinology, Feb 5;461:55-63
 • Samardzija D, Pogrmic-Majkic K, Fa S, Glisic B, Stanic B, Andric N (2016): Atrazine blocks ovulation via suppression of Lhr and Cyp19a1 mRNA and estradiol secretion in immature gonadotropin-treated rats. Reproductive Toxicology, 61:10-18.
 • Pogrmic-Majkic K, Samardzija D, Fa S, Hrubik J, Glisic B, Kaisarevic S, Andric N (2014): Atrazine enhances progesterone production through activation of multiple signaling pathways in FSH-stimulated rat granulosa cells: evidence for premature luteinization. Biology of Reproduction, 91(5): 124
 • Breen SM, Andric N, Ping T, Xie F, Offermans S, Gossen JA, Ascoli M (2013): Ovulation involves the luteinizing hormone-dependent activation of G(q/11) in granulosa cells. Molecular Endocrinology, 27(9):1483- 1491.

ОСТАЛО

 • Евалуатор пројеката за Хоризон 2020 и Националног центра за науку Пољске