Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Тамара Јурца

Photo of Др Тамара Јурца
Др Тамара Јурца
доцент
IV спрат, кабинет бр. 9 / приземље, Хидролабораторија бр. 9 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија

SCOPUS Author ID: 37057418100
ORCID ID: 0000-0001-5565-5838
ResearchGate профил
Персонална страница

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2012. Докторат из области слатководне екологије (Freshwater Ecology), Department of Zoology, School of Natural Sciences, Trinity College Dublin, University of Dublin, Republic of Ireland
 • 2007. Мастер студије екологије, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2006. Дипломске студије екологије за заштиту животне средине, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2016. – данас, Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2014. – 2019., Научни сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2012. – 2014., Истраживач сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2006. – 2008., Истраживач приправник, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

Основне студије

 • Хидробиологија
 • Биотехнологија

Интегрисане студије

 • Основи хидробиологије са практикумом

Мастер студије

 • Методе истраживања у хидробиологији
 • Фауна слатководних бескичмењака
 • Екоремедијација вода (1/2 курса)

Докторске студије

 • Анализа података у хидробиологији
 • Макроинвертебрате у мониторингу водених екосистема

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Биологија, Екологија, Хидробиологија, Акватична екологија, Акватичнe макроинвертебрате, Функционална екологија, Статистички модели у екологији

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Биосенсинг технологије и глобални системи за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистема – Министарство просвете, науке и технолошког развоја (ИИИ-43002, 2011. – данас) Руководилац пројекта: проф. др Саша Орловић, Институт за низијско шумарство, Нови Сад; истраживач на пројекту
 • Increasing the environmental potential of the oxbows of the Tisza river close to the border. Neighbouring HU-SRB project (06SER02/02/007, 2008, Municipality of Kanjiža), key expert for pre-study
 • Еколошке и екотоксиколошка истраживања квалитета воде реке Тисе, Департман за биологију и екологију и Департман за хемију, ПМФ, Универзитет у Новом Саду, (2002.-2006.) делимично финансиран од стране Покрајинског Секретаријата за науку и технолошки развој, руководилац проф. др Александар Ђорђевић, истраживач на пројекту

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Jurca, T., Donohue, L., Laketić, D., Radulović, S. & Irvine, K. (2012) Importance of the shoreline diversity features for littoral macroinvertebrate assemblages. Fundamental and Applied Limnology 180(2): 175-184
 • Vukov, D., Jurca, T., Rućando, M., Igić, R., & Miljanović, B. (2013). Cabomba caroliniana A. Gray 1837: A new, alien and potentially invasive species in Serbia. Archives of Biological Sciences 65(4): 1515-1520.
 • Pejin, B., Ćirić, A., Horvatović, M., Jurca, T., Glamočlija, J., Nikolić, M., & Soković, M. (2016) An insight into antimicrobial activity of the freshwater bryozoan Pectinatella magnifica. Natural product research 30(16): 1839-1843.
 • Miličić, M., Vujić, A., Jurca, T., & Cardoso, P. (2017) Designating conservation priorities for Southeast European hoverflies (Diptera: Syrphidae) based on species distribution models and species vulnerability. Insect Conservation and Diversity, 10(4), 354-366.
 • Tomić, T., Mihajlović, V., Jurca, T., Tubić, A., Krčmar, D., Tričković, J., & Teodorović, I. (2019). A contribution towards improving the applicability of the Myriophyllum aquaticum sediment contact test. Environmental Sciences Europe, 31(1), 20.

ОСТАЛО

 • Укупан број радова са SCI листе: 13
 • Чланица маркетинг тима Департмана за биологију и екологију
 • Чланица Верификационе Комисије за КНР на ПМФ