fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Тања Томић

Photo of Др Тања Томић
Др Тања Томић
доцент
IV спрат, кабинет бр. 10 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2690

SCOPUS Author ID: 54685323000
ORCID ID: 0000-0001-7692-1306

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2015. Доктор еколошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2008. Дипломирани еколог – мастер, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2007. Дипломирани еколог за заштиту животне средине, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2017. – данас, Асистент са докторатом (заштита животне средине), Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2014. – 2017., Асистент (заштита животне средине), Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2012. – 2013., Истраживач-сарадник , Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2010. – 2012., Истраживач-приправник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

Основне студије

 • Екотоксикологија
 • Морфологија и систематика бескичмењака
 • Зоологија бескичмењака

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Екотоксикологија, Акватична токсикологија, Еколошка процена ризика од хемикалија, Еколошки и хемијски статус површинских вода

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Ксенобиотици са хормонском активношћу: репродуктивни, метаболочки развојни одговори и механизам дејства код одабраних модел организама и ћелијских линија. Република Србија, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, ОИ 173037, руководилац Проф. др Радмила Ковачевић

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Tomić T, Mihajlović V, Jurca T, Tubić A, Krčmar D, Tričković J and Teodorović I (2019) A contribution towards improving the applicability of the Myriophyllum aquaticum sediment contact test. Environmental Sciences Europe 31:20 https://doi.org/10.1186/s12302-019-0200-6

 • Knežević V, Tunić T, Gajić P, Marjan P, Savić D, Tenji D, Teodorović I (2016) Getting more ecologically relevant information from laboratory tests: recovery of Lemna minor after exposure to herbicides and their mixtures. Archives of environmental contamination and toxicology, Springer, 71, 4, pp. 572–588, 0090-4341, https://doi.org/10.1007/s00244-016-0321-5
 • Tunić T, Knežević V, Kerkez Đ, Tubić A, Šunjka D, Sanja L, Brkić D, Teodorović I (2015) Some arguments in favour of a Myriophyllum aquaticum growth inhibition test in a water-sediment system as an additional test in risk assessment of herbicides. Environmental toxicology and chemistry 34(9): 2104–2115. https://doi.org/10.1002/etc.3034
 • Teodorović I, Knežević V, Tunić T, Čučak M, Nikolić–Lečić J, Leovac A, and Ivančev-Tumbas I, 2012. Myriophyllum aquaticum versus Lemna minor: Sensitivity and recovery potential after exposure to atrazine. Environmental toxicology and chemistry 31/2: 417-426. https://doi.org/10.1002/etc.748
 • Tunic T, Knezevic V, Rodic M, Sipos S, Klaric M, Brkic D, Teodorovic I, Efforts to balance representativeness and feasibility: tests on two Myriophyllum species, SETAC Europe 24th Annual Meeting: Science Across bridges, Borders and Boundaries. Book of Abstracts, Session: Plants and pollutants in the environment. MO266, pp. 1 – 1, 2309-8031, Basel, Switzerland, 11. – 15. May, 2014.

ОСТАЛО

 • Члан истраживачке групе „Лабораторија за екофизиологију и екотоксикологију (LECOTOX)“ од 2009.
 • 2013.-2016.: Члан стручног савета за средства за заштиту биља. Министарство Пољопровреде, водопривреде и шумарства Републике Србије, Управа за заштиту биља
 • Од 2010. члан међународних организација: Друштво за токсикологију и хемију животне средине, SETAC – Society for Environmental Toxicology and Chemistry, SETAC CEE – Society for Environmental Toxicology and Chemistry, Central Eastern European Branch
 • Члан домаћих невладиних организација: Друштво за проучавање и заштиту птица Србије 2010-2015, Удружење љубитеља природе „Рипариа“ 2010.-2015., Академско друштво за проучавање и заштиту природе, Нови Сад 2007.-2009., НИДСБЕ „Јосиф Панчић“ 2002.-2008.
 • Учесник на интернационалним пројектима:
  • Студија хемијског, физичког и биолошког статуса реке Тамиш (06SER02/03/007-8), у оквиру суседског програма Румунија-Србија „Еко-статус реке Тамиш“
  • Пројекат општине Кањижа „Повећање еколошког потенцијала пограничних мртваја реке Тисе“ – чланица еколошког тима за предстудију, 2008.
 • Влада српским, мађарским и енглеским језиком