Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Željko Popović

Photo of Dr Željko Popović
DrŽeljkoPopović
docent
prizemlje, kabinet br. 7, br. 3Departman za biologiju i ekologijuPrirodno-matematički fakultetUniverzitet u Novom Sadu21000 Novi Sad, Srbija021/485-2797

SCOPUS Author ID: 36731589900
ORCID ID: 0000-0003-2961-8093
ResearchGateGoogle Scholar

 OBRAZOVANJE

 • 2014. Doktor bioloških nauka (molekularna biologija), Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • 2007. Diplomirani biolog – master (funkcionalna biologija), Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2006. Diplomirani biolog (fiziologija životinja), Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

AKADEMSKA, NAUČNA I STRUČNA ZVANJA

 • 2015. – danas, Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2009. – 2015., Asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2007. – 2009., Istraživač pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2006. – 2007., Stipendista-istraživač, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

NASTAVA I KURSEVI

Osnovne i integrisane studije

 • Osnovi molekularne biologije
 • Molekularna biologija eukariota
 • Praktikum iz biohemije i molekularne biologije
 • Baze podataka u molekularnoj biologiji
 • Odabrana poglavlja medicinske biohemije

Master studije

 • Medicinska biohemija
 • Molekularna dijagnostika
 • Kriobiologija

Doktorske studije

 • Biohemijski markeri bolesti
 • Ekstremna biohemija

UDŽBENICI

 • Mehanizmi ekoloških adaptacija organizama, 2019., PMF, Novi Sad
 • Praktikum iz biohemije i molekularne biologije, PMF, Novi Sad, 2014.
 • Život u dijapauzi, Monografija, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2016.
 • Purać J., Kojić D., Petri E., Popović Ž.D., Grubor-Lajšić G., Blagojević D.P. (2016) Cold Adaptation Responses in Insects and Other Arthropods: An “Omics” Approach. In: Raman C., Goldsmith M., Agunbiade T. (eds) Short Views on Insect Genomics and Proteomics. Entomology in Focus, vol 4. Springer, Cham
 • Skripta i Praktikum iz molekularne biologije eukariota (neobjavljeno i autorizovano)
 • Praktikum iz medicinske biohemije i molekularne dijagnostike (neobjavljeno i autorizovano)

OBLAST NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Molekularna kriobiologija i ekofiziologija insekata
 • Molekularna dijagnostika

ODABRANI PROJEKTI

 • “Molekularni mehanizmi redoks signalinga u homeostazi, adaptaciji i patologiji”, OI 173014 Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije; 2011.-danas. Rukovodilac dr Duško Blagojević, Naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu
 • Biohemijski i eko-fiziološki aspekti održanja medonosnih pčela u Vojvodini, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, br. projekta:114-451-3846/2013
 • Sleeping beauty, Dormancy of cells and organisms-strategies for survival and preservation, 6. FP6-2003-NEST-B-1, 2005.-2008.

ODABRANE REFERENCE

 • Kojić, D., Ž. D. Popović, D. Orčić, J. Purać, S. Orčić, E. L. Vukašinović, T. V. Nikolić, and D. P. Blagojević (2018). The influence of low temperature and diapause phase on sugar and polyol content in the European corn borer Ostrinia nubilalis (Hbn.). Journal of Insect Physiology, 109, 107-113. M21a

 • Vukašinović, E. L., D. W. Pond, G. Grubor-Lajšić, M. R. Worland, D. Kojić, J. Purać, Ž. D. Popović, and D. P. Blagojević. (2018). Temperature adaptation of lipids in diapausing Ostrinia nubilalis: an experimental study to distinguish environmental versus endogenous controls. Journal of comparative physiology. B, Biochemical, systemic, and environmental physiology, 188(1), 27-36. M21a
 • Željko D. Popović, Ana Subotić, Tatjana V. Nikolić, Ratko Radojičić, Duško P. Blagojević, Gordana Grubor-Lajšić, Vladimír Koštál (2015) Expression of stress-related genes in diapause of European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) Comp. Biochem. Physiol., Part B: Biochem. Mol. Biol. 186:1-7; M21
 • Elvira L. Vukašinović, David W. Pond, M. Roger Worland, Danijela Kojić, Jelena Purać, Željko D. Popović, Gordana Grubor-Lajšić (2015) Diapause induces remodeling of the fatty acid composition of membrane and storage lipids in overwintering larvae of Ostrinia nubilalis, Hubn. (Lepidoptera: Crambidae), Biochem. Physiol., Part B: Biochem. Mol. Biol.184:36-43; M21
 • Melody S Clark, Michael AS Thorne, Jelena Purać, Gavin Burns, Guy Hillyard, Željko D Popović, Gordana Grubor-Lajšić, M Roger Worland (2009) Surviving the cold: molecular analyses of insect cryoprotective dehydration in the Arctic springtail Megaphorura arctica (Tullberg) BMC Genomics 10(1): 328; M21

OSTALO

 • Pomoćni urednik časopisa Biologia Serbica (M51)
 • Koordinator za međunarodnu saradnju Departmana za biologiju i ekologiju
 • Član Srpskog biološkog društva, Biohemijskog društva Srbije, Srpskog društva za molekularnu biologiju i Srpskog hemijskog društva;
 • Član Nadzornog odbora Srpskog društva za bioinformatiku
 • Strani jezici: Engleski (CPE), Nemački (ZMP2), Mađarski (B1), Češki/Slovački (B1), Francuski (B1)
 • Nagrade:
  • Izuzetna nagrada Univerziteta u Novom Sadu, 2002.-2004.
  • Nagrada Univerziteta u Novom Sadu, 2006.-2007.
  • Najbolji asistent PMF-a, prema mišljenju studenata (iSerbia portal) 2012.
  • Nagrada “PMF – to sam ja”, 2013. godine.
 • Boravci i usavršavanja u inostranstvu:

  • Stipendija Međunarodnog višegradskog fonda (engl. International Visegrad Fund) iz Bratislave:
  • Stipendija Britanske fondacije (engl. British Scholarship Trust) za tromesečnu specijalizaciju (jun-avgust 2008.) u Laboratoriji za antarktičku genomiku Instituta za istraživanje Antarktika (engl. Britsh Antarctic Survey) u Kembridžu, Ujedinjeno Kraljevstvo, mentor dr Melodi Klark (engl. Melody Clark, https://www.bas.ac.uk/profile/mscl/)
  • Stipendija Evropske federacije biohemijskih društava (FEBS) za sedmodnevni praktični kurs Bioinformatike, Dubrovnik, Hrvatska, septembar 2012
  • Međuuniverzitetska razmena:
   • sa Univerzitetom Princ od Sonkle, u Hat-Jaiju, Tajland, 18. maj – 03. jun 2017. i
   • sa Beloruskim državnim univerzitetom u Minsku, Institut za životnu sredinu Saharov, 24. jun – 05. jul 2016.
  • Stipendija Nemačke službe za razmenu studenata (DAAD) za osmonedeljni intenzivni kurs nemačkog jezika za natprosečne studente, Berlin, 2005.