Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Ана Воларић

Photo of Маст. биол. Ана Воларић
Маст. биол. Ана Воларић
истраживач приправник
IV спрат, кабинет бр. 24, Лабораторија за микробиологију Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/458-988

 ОБРАЗОВАЊЕ

  • 2018. – данас Докторске академске студије, Природно-математички факултет, Нови Сад
  • 2017. – 2018. Мастер академске студије, Природно-математички факултет, Нови Сад
  • 2013. – 2017. Основне академске студије, Природно-математички факултет, Нови Сад

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

  • 2019. – данас, Истраживач приправник, Универзитет у Новом Саду

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

  • Микробиологија, Микробиологија животне средине

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

  • 2011. – данас: Унапређење технологија ремедијације седимента у циљу заштите вода; финансијер: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; руководилац: проф. др Срђан Рончевић; истраживач

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

  • Volarić A., Čučak D., Radnović D. (2018) Rezistentnost i sposobnost redukcije šestovalentnog hroma od strane bakterija izolovanih iz različitih sredina. Drugi kongres biologa Srbije. Kladovo, Srbija, 25-30.09.2018. pp. 241-241, izdavač: Srpsko biološko društvo, Beograd, Srbija, ISBN: 978-86-81413-08-1

ОСТАЛО

  • Члан Друштва микробиолога Србије
  • Стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
  • Изузетна награда за постигнут успех у току студирања у школској 2013/2014. години