Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Биљана Тешић

Photo of Маст. биол. Биљана Тешић
Маст. биол. Биљана Тешић
истраживач приправник
III спрат, кабинет бр. 16 (Лабораторија за испитивање ендокриних ометача и ћелијску сигнализацију) Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21102 Нови Сад, Србија 021/485-2675

 ОБРАЗОВАЊЕ

  • 2017. – данас Докторске академске студије, Студијски програм Молекуларна биологија, модул Молекуларна биологија еукариота, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
  • 2017. Мастер биолог – молекуларни биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
  • 2014. Дипломирани биолог – молекуларни биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

  • 2018. – данас, Истраживач-приправник за ужу научну област Биологија ћелије, на Природно-математичком факултету, Универзитет у Новом Саду

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

  • Биологија ћелије, механизми дејства ендокриних ометача на репродукцију и развој

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

  • “Ксенобиотици са хормонском активношћу: репродуктивни, метаболички, развојни одговори и механизам дејства код одабраних модел организама и ћелијских линија” (бр. пројекта: 173037), Министарство просвете, науке и технолошког развоја, учесник на пројекту.
  • “Assisted reproductive technologies (ART) and regenerative medicine (REM)” (бр. пројекта: 586181-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP), Erasmus+ KA2, учесник на пројекту

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

  • Biljana Ivkovic, Nevena Kitanovic, Svetlana Fa, Nebojsa Andric, Effects of Acetamiprid on gene-specific DNA methylation in zebrafish (Danio rerio) embryos, Coordination in Biochemistry and Life – VIII Konferencija Biohemijskog društva Srbije, pp. 133-134, Novi Sad, 16. Nov, 2018

ОСТАЛО

  • Чланство у удружењима: Биохемијско друштво Србије (2018. – данас)