Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Дуња Кокаи

Photo of Маст. биол. Дуња Кокаи
Маст. биол. Дуња Кокаи
истраживач приправник
III спрат, кабинет бр. 16 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21102 Нови Сад, Србија 021/485-2675

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2017. – данас Докторске академске студије (студијски програм Молекуларна биологија еукариота), Биолошки факултет, Универзитет у Београду
 • 2015. Мастер биолог – молекуларни биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2014. Дипломирани биолог – молекуларни биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2018. – данас, Истраживач-приправник за ужу научну област Биологија ћелије, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Биологија ћелије, механизми дејства ендокриних ометача

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • 2018 – “Ксенобиотици са хормонском активношћу: репродуктивни, метаболички, разбојни одговори и механизам дејства код одабраних модел организама и ћелијских линија” (бр. пројекта: 173037), Министарство просвете, науке и технолошког развоја, учесник на пројекту
 • 2018 – “Assisted reproductive technologies (ART) and regenerative medicine (REM)” (бр. пројекта: 586181-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP), Erasmus+ KA2, учесник на пројекту

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Dunja Kokai, Bojana Stanić, Nebojša Andrić, Biological effects of long-term exposure of human vascular endothelial cells to bisphenol A, Coordination in Biochemistry and Life – Serbian Biochemical Society Eighth Conference, pp. 139 – 140, Novi Sad, 16. Nov, 2018

 • Dunja Kokai, Svetlana Fa, Nebojša Andrić, Impact of chronic treatment with fungicides Carbendazim and Maneb on DNA methylation and gene expression of CYP19A1 in HGrC1 cells, CM1406 Workshop for ECI, pp. 13, 15. Feb, 2018
 • Popović Željko, Kadlecsik Tamás, Fazekas David, Ari Eszter, Korcsmáros Tamás, Uzelac Iva, Krivokuća Nikola, Avramov Miloš, Kitanović Nevena, Kokai Dunja, DORMANCYbase – developing a bioinformatics database on molecular regulation of animal dormancy, Belgrade Bioinformatics Conference – BelBi, University of Belgrade, Faculty of Mathematics, -1, vol. 1, no. 1, pp. 92 – 93, issn: 978-86-7589-108-6, udc: 57+61]:004(048), Serbia, 20. – 24. Jun, 2016
 • Узелац Ива, Милош Аврамов, Кривокућа Никола, Харасимов Катарина, Кокаи Дуња, Китановић Невена, Николић Корана, T. Kadlecsik, D. Fazekas, E. Ari, T. Korcsmáros, Ж. Поповић, База података о експресији гена и протеина у дијапаузи инсеката, Симпозијум ентомолога Србије 2015, Ентомолошко друштво Србије, -1, вол. 0, бр. 0, pp. 44 – 45, удц: 57, Србија, 23. – 27. Sep, 2015
 • Popović Željko, Kadlecsik Tamás, Fazekas David, Ari Eszter, Korcsmáros Tamás, Uzelac Iva, Krivokuća Nikola, Avramov Miloš,, Harasimov Katarina, Kitanović Nevena, Kokai Dunja, Nikolić Korana, Developing a database on gene and protein expression in animal dormancies, FEBS Meeting Molecules of Life, Slovenian Biochemical Society, -1, vol. 1, no. 1, pp. 111, issn: 978-961-93879-1-7, udc: 577.1(082)(0.034.2), Slovenia, 16. – 19. Sep, 2015

ОСТАЛО

 • Чланство у удружењима: Биохемијско Друштво Србије (2018- )