Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Гордана Кошанин

Photo of Маст. биол. Гордана Кошанин
Маст. биол. Гордана Кошанин
истраживач приправник
Лабораторија за испитивање ендокриних ометача и ћелијску сигнализацију Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21102 Нови Сад, Србија 021/485-2675

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2017. – данас Докторске студије: Доктор наука – биолошке науке, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2017. Мастер биолог (модул Молекуларни биолог), Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2016. Дипломирани биолог (модул Молекуларни биолог), Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2018. – данас, Истраживач-приправник за ужу научну област Биологија ћелије, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Биологија ћелије, Mеханизми дејства ендокриних ометача на репродукцију

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • 2018. – “Ксенобиотици са хормонском активношћу: репродуктивни, метаболички, развојни одговори и механизам дејства код одабраних модел организама и ћелијских линија” (бр. пројекта: 173037), Министарство просвете, науке и технолошког развоја, учесник на пројекту.

 • 2018. – “Assisted reproductive technologies (ART) and regenerative medicine (REM)” (бр. пројекта: 586181-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP), Erasmus+ KA2, учесник на пројекту.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Kosanin G., Pogrmic-Majkic K., Andric N. T-2 toxin inhibits ovulatory genes expression and steroidogenesis through cAMP signaling pathway in human granulosa cells. 8th Conference on “Coordination in Biochemistry and Life”, Serbian Biochemical Society, Нови Сад, Србија, 16. Новембар 2018. године, књига абстраката, постер презентација, стр. 143.

ОСТАЛО

 • Чланство у удружењима: Биохемијско друштво Србије
 • 2018. VIII конференција Биохемијског друштва Србије – друга награда за постер.
 • 2017. Доситеја, Министарство омладине и спорта Р. Србије. Стипендија најбољим студентима.
 • 2013. Изузетна награда, Универзитет у Новом Саду.