Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Gordana Košanin

Photo of Mast. biol. Gordana Košanin
Mast. biol.GordanaKošanin
istraživač pripravnik
Laboratorija za ispitivanje endokrinih ometača i ćelijsku signalizacijuDepartman za biologiju i ekologijuPrirodno-matematički fakultetUniverzitet u Novom Sadu21102 Novi Sad, Srbija021/485-2675

 OBRAZOVANJE

 • 2017. – danas Doktorske studije: Doktor nauka – biološke nauke, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2017. Master biolog (modul Molekularni biolog), Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2016. Diplomirani biolog (modul Molekularni biolog), Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

AKADEMSKA, NAUČNA I STRUČNA ZVANJA

 • 2018. – danas, Istraživač-pripravnik za užu naučnu oblast Biologija ćelije, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

OBLAST NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Biologija ćelije, Mehanizmi dejstva endokrinih ometača na reprodukciju

ODABRANI PROJEKTI

 • 2018. – „Ksenobiotici sa hormonskom aktivnošću: reproduktivni, metabolički, razvojni odgovori i mehanizam dejstva kod odabranih model organizama i ćelijskih linija“ (br. projekta: 173037), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, učesnik na projektu.

 • 2018. – „Assisted reproductive technologies (ART) and regenerative medicine (REM)“ (br. projekta: 586181-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP), Erasmus+ KA2, učesnik na projektu.

ODABRANE REFERENCE

 • Kosanin G., Pogrmic-Majkic K., Andric N. T-2 toxin inhibits ovulatory genes expression and steroidogenesis through cAMP signaling pathway in human granulosa cells. 8th Conference on „Coordination in Biochemistry and Life“, Serbian Biochemical Society, Novi Sad, Srbija, 16. Novembar 2018. godine, knjiga abstrakata, poster prezentacija, str. 143.

OSTALO

 • Članstvo u udruženjima: Biohemijsko društvo Srbije
 • 2018. VIII konferencija Biohemijskog društva Srbije – druga nagrada za poster.
 • 2017. Dositeja, Ministarstvo omladine i sporta R. Srbije. Stipendija najboljim studentima.
 • 2013. Izuzetna nagrada, Univerzitet u Novom Sadu.