Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Isidora Nikolić

Photo of Mast. biol. Isidora Nikolić
Mast. biol.IsidoraNikolić
istraživač pripravnik
IV sprat, kabinet br. 24, Laboratorija za mikrobiologijuDepartman za biologiju i ekologijuPrirodno-matematički fakultetUniverzitet u Novom Sadu21000 Novi Sad, Srbija021/458-988

 OBRAZOVANJE

 • 2017. – danas Doktorske akademske studije, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2017. – danas Specijalističke akademske studije, Tehnološki fakultet, Novi Sad
 • 2017. Master biolog, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2016. Diplomirani biolog, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

AKADEMSKA, NAUČNA I STRUČNA ZVANJA

 • 2018. – danas, Istraživač pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

NASTAVA I KURSEVI

 • Opšta mikrobiologija
 • Mikrobiološki praktikum

OBLAST NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Mikrobiologija, Bakteriologija, Aktivni biljni metaboliti, Antimikrobna aktivnost

ODABRANI PROJEKTI

 • 2011-trenutno: „Biološki aktivni prirodni proizvodi kao potencijalni izvor novih lekova i dijetetskih suplemenata“ finansijer: Ministarstvo za nauku Republike Srbije; Rukovodilac: prof. dr Neda Mimica Dukić; istraživač

ODABRANE REFERENCE

 • Aleksić V., Mimica-Dukić N., Narančić J., Nikolić I., Knežević P. 2018. Efekat etarskih ulja na oslobađanje ugljenih hidrata iz ćelija genomske vrste Acinetobacter baumanii, Knjiga apstrakata, Drugi Kongres Biologa Srbije, Kladovo, 25-30.9.2018. str. 239
 • Aleksić V., Mimica-Dukić N., Kostanjsek R., Narančić J., Nikolić I., Knežević P. 2018. Satureja hortensis L. essential oil causes Acinetobacter baumanii membrane disruption. Book of Abstracts, Facta Universitatis Series Physics, Chemistry and Technology, 49th International Symposium on Essential oils, Niš. p. 126
 • Nikolić I., Šibul F., Orčić D., Aleksić-Sabo V., Narančić J., Mimica-Dukić N., Knežević P. 2018. Osetljivost Gram pozitivnih bakterija na acilfloroglucinole, Knjiga apstrakata, Drugi Kongres Biologa Srbije, Kladovo, 25-30.9.2018. str. 234

OSTALO

 • Član Društva mikrobiologa Srbije
 • Član Evropskog društva mikrobiologa (The Federation of European Microbiological Societies – FEMS)
 • Koordinator radionice na naučno-popularnoj manifestaciji Noć biologije na Departmanu za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta
 • Učesnik u okviru radionica na naučno-popularnoj manifestaciji Noć biologije na Departmanu za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta
 • Završena trodnevna edukacija u okviru programa osnaživanje mladih Coca-Cola HBC Srbija
 • Stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
 • Polaznik u istraživačkoj stanici Petnica