Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Ива Горше

Photo of Маст. биол. Ива Горше
Маст. биол. Ива Горше
истраживач приправник
II спрат, кабинет бр. 3 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2656

ORCID ID: 0000-0001-5495-8351
Персонална страница

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2018. – Докторанд, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2018. Мастер биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2017. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2019. – данас, Истраживач приправник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Популациона генетика

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Конзервациона стратегија за очување заштићених и строго заштићених врста у Србији – осолике муве (Insecta: Diptera: Syrphidae) као модел организми, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, OИ-173002, 2011 – , Руководилац – др Анте Вујић

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Uzelac I., Avramov M., Bogdanović B., Pajić A., Jarić S., Gorše I., Franeta F., Pamer E., Nikolić T., Purać J., Kojić D., Gošić-Dondo S., Popović Ž. 2018. Warm acclimation during winter diapause differently affected SOD, CAT and GST activity in larvae of European corn borer Ostrinia nubilalis Hbn. Book of Abstracts. International Congress of Serbian Society for Mitochondrial and Free Radical Physiology: “Challenges in redox biology”. Belgrade, Serbia, September 28-30, 2018, p. 85.

ОСТАЛО

 • Добитник изузетне награде Универзитета у Новом Саду за научни и стручни рад.
 • Стипендиста Фонда за младе таленте Републике Србије (2016-2018.), као и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2014-2016.).
 • Награђена од стране Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у току студирања.
 • Координатор радионица на научно-популарној манифестацији Ноћ биологије на Департману за биологију и екологију, Природно-математичког факултета у Новом Саду.
 • Учесник у оквиру радионица на Фестивалу науке Универзитета у Новом Саду.