Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Јована Марић

Photo of Маст. биол. Јована Марић
Маст. биол. Јована Марић
истраживач приправник
Лабораторија за микологију (Profungi) Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 065/959-22-99

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2018. – данас Докторcке студије биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2018. Мастер биолог, модул микробиологија, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2018. Мастер професор биологије, модул микробиологија, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2017. Дипломирани професор биологије, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • Истраживач приправник, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Микологија, Примена микологије у медицини, Биохемијске анализе гљива

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисно управљање екосистемима (III43002)

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Marić, J., Stojadinov, I., Bijalković, S., Karaman, M. (2019). Mushrooms as functional food – anticholinesterase and antioxidant activity of Laetiporus sulphureus (Bull.: FR.) Murr. VI International Congress “Engineering, Environment and Materials in Processing Industry”, University of East Sarajevo and Faculty of Technology Zvornik, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 11th -13th March 2019. (M33).
 • Marić, J., Stojadinov, I., Pejin, B., Karaman, M. (2018) Mushrooms in diet – inhibition of AChE enzyme by Coprinellus disseminatus (Pers.: Fr.) S.F. Gray. UNIFood Conference, Belgrade, Serbia, 5th -6th October 2018. (M34).
 • Marić, J., Stojadinov, I., Pejin, B., Karaman, M. (2018) An insight into antiacetylcholinesterase potential of the fungi Agrocybae aegerita (Briganti) Fayod Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm., 1871. UNIFood Conference, Belgrade, Serbia, 5th -6th October 2018. (M34).
 • Marić, J., Venturella, G., Zambonelli, A., Mitić, E., Karaman, M. (2018) Schizophyllum commune Fr. 1815 from submerged cultures – inhibition of AChE enzyme and antioxidative activity. 7th Balkan Botanical Congress, Novi Sad, Serbia, 10th -14th September 2018. (M34).