Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Маја Арок

Photo of Маст. биол. Маја Арок
Маст. биол. Маја Арок
истраживач приправник
приземље/Инсектаријум Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21102 Нови Сад, Србија

ORCID ID: 0000-0001-8587-9656

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2014. – данас Докторске академске студије екологије, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2014. Мастер биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2013. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2016. – данас, Истраживач приправник, ужа научна област Заштита животне средине, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2014. – 2018., Стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

Основне студије

 • Заштита животне средине (2016/2017-2017/2018)

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Териологија, Заштита врста, Екологија

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • 2014- 2018: Конзервациона стратегија за очување заштићених и строго заштићених врста у Србији -осолике муве (Insecta: Diptera: Syrphidae) као модел организми (број пројекта 173002). Министарство просвете, науке и технолошки развој Републике Србије
 • 2018-данас: Биосенсинг технологије и глобални системи за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима (број пројекта 43002) Министарство просвете, науке и технолошки развој Републике Србије

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Arok M, Nikolić T, Mirč M, Radišić D, Győri-Koósz B, Ćirović B. Seasonal changes in European Ground Squirrel (Spermophilus citellus) feeding habits on a saline pasture in Vojvodina (Serbia). Book of abstracts: VII European Ground Squirrel Meeting & Subterranean Rodents Workshop. 1-5 October, Budapest, Hungary. 2018
 • Nikolić T, Pouwels R, Radišić D, Arok M, Ćirović D, Wamelink W. Connectivity of landscape in Vojvodina is threat for sustainability of European Ground Squirrel (Spermophilus citellus; EGS) populations. Book of abstracts: VII European Ground Squirrel Meeting & Subterranean Rodents Workshop. 1-5 October, Budapest, Hungary. 2018
 • Mаја Arok, Tijana Nikolić, Dimitrije Radišić, Marko Mirč, Duško Ćirović. Environmental characteristics of European ground squirrel (Spermophilus citellus) habitats in Central Banat region of Vojvodina (Serbia). Book of abstracts: 6th European Ground Squirrel Meeting, Belgrade, Serbia, 4-6 November, 2016
 • T. Nikolić, D. Radišić, M. Arok, M. Mirč, N. Ćosić, D. Ćirović. Habitat maps of the European ground squirrel (Spermophilus citellus) in the southeastern Pannonian plain (Vojvodina, Serbia). Book of abstracts: 5th European Ground Squirrel Meeting, Perspectives on an endangered species, Rust, Austria, 2-5 October, 2014

ОСТАЛО