Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Maja Marinović

Photo of Mast. biol. Maja Marinović
Mast. biol.MajaMarinović
istraživač pripravnik
III sprat, kabinet br. 23Departman za biologiju i ekologijuPrirodno-matematički fakultetUniverzitet u Novom Sadu21000 Novi Sad, Srbija021/485-2677

 OBRAZOVANJE

 • 2015. – danas Doktorske akademske studije biologije, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2015. Master biolog – molekularna biologija, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2014. Diplomirani biolog – molekularna biologija, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

AKADEMSKA, NAUČNA I STRUČNA ZVANJA

 • 2016. – danas, Istraživač-pripravnik za užu naučnu oblast molekularna biologija, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

NASTAVA I KURSEVI

Osnovne studije

 • Biohemija
 • Praktikum iz biohemije i fiziologije životinja
 • Tehnike u molekularnoj bilologiji
 • Biologija i fiziologija ćelije

Master studije

 • Molekularne metode u biološkim istraživanjima

OBLAST NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Molekularna biologija – strukturna biologija proteina, protein-ligand interakcije
 • Uloga steroidogenih enzima u nastanku i razvoju kancera zavisnih od hormona
 • Struktura i funkcija 3a-hidroksisteroid dehidrogenaze III u transformaciji steroidnih jedinjenja i uloga steroida (žučnih kiselina, kao i androstanskih i estranskih steroidnih derivata) u modulaciji aktivnosti 3aHSD-III

ODABRANI PROJEKTI

 • 2015. – danas: Zaposlena na projektu „Sinteza, karakterizacija i biološka ispitivanja steroidnih derivata i njihovih molekulskih agregata“ (MPNTR Republike Srbije, evidencioni broj projekta OI172021, rukovodilac prof. dr Marija Sakač)
 • 2018. – danas: „Ispitivanje strukture i funkcije neuronskih kalcijum senzorskih proteina u signalingu ceramida korišćenjem kvasca kao model sistema“ (program naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Portugala, evidencioni broj projekta 451-03-1924/2016-09/14, rukovodilac prof. dr Anđelka Ćelić)

 • 2018. – 2019.: „Targetirani skrining novih modulatora aktivnosti humanih sterol-hidroksilaza“ (program za finansiranje bilateralne saradnje Republike Srbije i Republike Belorusije, rukovodilac prof. dr Suzana Jovanović-Šanta)
 • 2017. – 2018.: „Razvoj metoda za proučavanje strukture farmakološki aktivnih jedinjenja“ (program za finansiranje multilateralne naučne i tehnološke saradnje u Dunavskom regionu MPNTR Republike Srbije, evidencioni broj projekta DS050, rukovodilac prof. dr Edvard Petri)
 • 2015. – 2016.: „Strukturna i funkcionalna analiza EpCAM proteina – mete antitumorske terapije“ (projekat programa naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Slovenije, evidencioni broj projekta 451-03-3095/2014-09/10, nosilac projekta prof dr. Edvard Petri)

ODABRANE REFERENCE

 • Bekić S, Marinović M, Petri E, Sakač M, Nikolić A, Kojić V i Ćelić A. 2018. Identification of D-seco modified steroid derivatives with affinity for estrogen receptor α and β isoforms using a non-transcriptional fluorescent cell assay in yeast. Steroids, 130, 22-30.
 • Starovlah I, Radovic S, Marinovic M, Kostic T, Andric S. 2017. Psychophysical stress disturbs expression of mitochondrial biogenesis markers in hypothalamus and adenohypophysis. Biologia Serbica, 39(2).
 • Marinović M, Bekić S, Ćelić A, Petri E. 2017. Use of crystallographic data, molecular dynamics and a fluorescent cell assay to identify ligands with selectivity for estrogen or androgen receptor isoforms. International School of Crystallography, Erice, Italy, Programme, Lecture Notes & Abstracts: 266.
 • Marinović M, Plavša J, Petri E, Ćelić A. 2018. Expression, purification and enzymatic activity of human aldo-keto reductase 1C2 (AKR1C2). FEBS Advanced course in protein crystallography, Nove Hrady, Czech Republic, Materials structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology, 25(3a): a56.

OSTALO

 • Stipendija „Dositeja“ Ministarstva omladine i sporta za završnu godinu osnovnih studija (2014).
 • Stipendija „Dositeja“ Ministarstva omladine i sporta za završnu godinu master studija (2015).
 • Izuzetna nagrada Univerziteta za završene osnovne studije sa prosečnom ocenom 10.0 (2015).
 • Izuzetna nagrada Univerziteta za naučno-istraživački rad studenta (2015).
 • Nagrada za najboljeg studenta fakulteta za 2014. godinu (2015).
 • Stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za studente doktorskih studija (2015).
 • FEBS YTF grant za kurs Advanced methods in macromolecular crystalization VIII (2018).
 • Član Srpskog biološkog društva, Biohemijskog društva Srbije i Srpskog kristalografskog društva.