Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Miloš Avramov

Photo of Mast. biol. Miloš Avramov
Mast. biol.MilošAvramov
istraživač pripravnik
III sprat, kabinet br. 23Departman za biologiju i ekologijuPrirodno-matematički fakultetUniverzitet u Novom Sadu21000 Novi Sad, Srbija021/485-2677

ORCID ID: 0000-0001-5681-5557

 OBRAZOVANJE

 • 2015. – danas Doktorske studije biologije, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2015. Master biolog – molekularni biolog, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2014. Diplomirani biolog – molekularni biolog, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

AKADEMSKA, NAUČNA I STRUČNA ZVANJA

 • 2016. – danas Istraživač pripravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

NASTAVA I KURSEVI

 • Biohemija
 • Molekularna biologija eukariota

OBLAST NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Molekularna biologija i biohemija kukuruznog plamenca Ostrinia nubilalis sa akcentom na identifikaciju i karakterizaciju strukturno neuređenih proteina uključenih u otpornost na stres

ODABRANI PROJEKTI

 • Molekularni mehanizmi redoks signalinga u homeostazi, adaptaciji i patologiji, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Intrinsically disordered proteins (IDPs) in adaptation to low temperatures, u saradnji sa Istraživačkim centrom za prirodne nauke Mađarske akademije nauka (2017-2018)

ODABRANE REFERENCE

 • Avramov M., Uzelac I., Schád É., Révész Á.R., Turiák L., Tantos Á., Drahos L., Popović Ž.D. 2018. Intrinsic disorder and insect diapause – A first look. Proceedings. Serbian Biochemical Society, Eighth conference with international participation. Novi Sad, Serbia, November 16, 2018, p. 113-114.

 • Uzelac I., Avramov M., Krivokuća N., Gošić-Dondo S., Franeta F., Vukašinović E., Purać J., Kojić D., Popović Ž. 2018. Metaboličke promene tokom životnog ciklusa kukuruznog plamenca Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796) – aktivnost citrat sintaze i laktat dehidrogenaze. Knjiga radova. 55. Savetovanje Srpskog hemijskog društva. Novi Sad, Srbija, 8-9. jun 2018., str. 109-116.
 • Popović Ž., Kadlecsik T., Fazekas D., Ari E., Korcsmáros T., Uzelac I., Avramov M., Krivokuća N., Kitanović N., Kokai D. 2016. DORMANCYbase developing a bioinformatics database on molecular regulation of animal dormancy. Book of Abstracts. BelBI – Belgrade Bioinformatics Conference. Belgrade, Serbia, June 20-24, 2016, p. 92-93.

OSTALO

 • Stipendija Međunarodnog Višegradskog Fonda za mobilnost i istraživački boravak na Istraživačkom centru za prirodne nauke Mađarske akademije nauka (2017)
 • Erazmus+ stipendija za učešće u Letnjoj školi na Univerzitetu Radbud, Holandija (2017)
 • Stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za studente doktorskih studija (2016-2018)
 • Stipendija za izuzetno nadarene studente i učenike Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2013-2015)
 • Stipendija za nadarene, finansijski ugrožene studente i učenike Humanitarnog fonda „Privrednik“ (2011 – 2015)
 • Nagrada Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu za postignut uspeh u toku studiranja (2012)
 • Nagrada Univerziteta u Novom Sadu za postignut izuzetan uspeh u toku studiranja (2011)
 • Član: Srpskog biološkog društva, Srpskog hemijskog društva, Biohemijskog društva Srbije, Entomološkog društva Srbije i Srpskog društva za molekularnu biologiju