Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Немања Гојковић

Photo of Маст. биол. Немања Гојковић
Маст. биол. Немања Гојковић
истраживач приправник
III спрат, кабинет бр. 4 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2671

SCOPUS Author ID: 265373279
Персонална страница

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2016. – данас Докторанд Биологије, модул Генетика; Биолошки факултет, Универзитет у Београду
 • 2016. Мастер биолог, модул Молекуларна биологија, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2015. Дипломирани биолог, модул Молекуларни биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2017. – данас, Истраживач-приправник, ужа научна област Органска еволуција, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

Основне студије

 • Еволуциона биологија
 • Основе конзервационе биологије I

Интегрисане студије

 • Еволуционо конзервациона биологија

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Молекуларна еволуција, Конзервациона и популациона генетика

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Динамика генофонда, генетичка и фенотипска варијабилност популација, у зависности од променљивости средине, Министарство просвете и науке Републике Србије, ОИ173012

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Francuski, Lj.*, Gojković, N.*, Krtinić, B., Milankov, V. (2019) The diagnostic utility of sequence-based assays for the molecular delimitation of the epidemiologically relevant Culex pipiens pipiens taxa (Diptera: Culicidae). Bulletin of Entomological Research. In Press. * Equal contribution

 • Gojković, N., Francuski, Lj., Krtinić, B., Milankov, V. (2017) Fifty’s not too thrifty! 5′ end of mitochondrial cytochrome c subunit I yields fifty haplotypes and fails as a barcode fragment for Culex pipiens mosquito identification (Diptera: Culicidae). 1st Congress of Molecular Biologists of Serbia, p. 19, Belgrade, Serbia.
 • Gojković, N., Francuski, Lj., Krtinić, B., Milankov, V. (2017) Aplikativni značaj genetičke povezanosti urbanih i ruralnih populacija vrste Culex pipiens (Diptera: Culicidae). XI Simpozijum entomologa Srbije, p. 102, Goč, Srbija.
 • Gojković, N., Francuski, Lj., Krtinić, B., Milankov, V. (2017) Variability of the 5’ end of mitochondrial cytochrome c oxidase subunit I in Culex pipiens ecotypes (Diptera, Culicidae). 3rd Belgrade International Molecular Life Science Conference for Students, Belgrade, Serbia.

ОСТАЛО

 • Руковођење пројектима:
  • 2017. – 2019. Carving a path to the saproxylics’ future: An integrative approach to collecting data for Morimus funereus management in Serbia, The Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund;
  • 2016. – 2018. Conservation and Population Status Evaluation of the Strictly Protected Great Capricorn Beetle (Cerambyx cerdo L.) on Fruška Gora Mountain (Serbia), The Rufford Foundation.
 • Награде и стипендије:
  • 2017. Награда за најбољи рад младог научника у категорији радова из Генетике инсеката, XI Симпозијум ентомолога Србије, Гоч, Србија;
  • 2017. Награда за најбоље усмено излагање, 3rd Belgrade International Molecular Life Science Conference for Students, Belgrade, Serbia;
  • 2014/15. и 2015/16. Стипендија Фонда за младе таленте Републике Србије;
  • 2011/12., 2012/13. и 2013/14. Изузетна награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у току студија;
  • 2012/13. и 2013/14. Студентска стипендија Министарства науке, просвете технолошког развоја.