Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Петар Давидовић

Photo of Маст. биол. Петар Давидовић
Маст. биол. Петар Давидовић
истраживач приправник
Лабораторија за микробиологију Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2712

ORCID ID: 0000-0002-0900-4484

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2017. – данас Докторанд, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2017. Мастер биолог – модул Микробиолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2016. Дипломирани еколог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2018. – данас, Истраживач приправник, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

 • Биологија алги и гљива
 • Антимикробни агенси

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Микробиологија, Токсичност цијанобактерија

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • “Функционални производи на бази жита намењени особама са метаболичким поремећајима”. ТР31029, Министарство просвете науке и технолошког развоја Републике Србије.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Davidović P., Blagojević D., Simeunović J. (2019): The influence of phosphorus on the toxicity of the selected cyanobacterial strains, Danube-Kris-Mures-Tisa (DKMT) Euroregion Conference on Environment and Health (21; Novi Sad; 2019). Zbornik rezimea pp. 61
 • Simeunović J., Kovač D., Babić O., Davidović P., Đan M., Kaišarević S., Šibul F., Svirčev Z. (2018): Cijanobakterije producenti bioaktivnih jedinjenja. XII Kongres mikrobiologa Srbije sa međunarodnim učešćem- MIKROMED 2018 REGIO. Beograd, 10-12. Maj 2018. Zbornik rezimea pp. 171.
 • Babić O., Marić P., Kovač D., Fent K., Smital T., Kriška N., Davidović P., Simeunovic J. (2017): Impact od cyanobacterial strains on gene expression in zebrafish- Danio rerio and zooplankton-Daphnia magna. Abstract book of Workshop “Cyanotoxins – toxicity, health and environmental impact”. July 13-14, Novi Sad, Serbia, pp.23

ОСТАЛО

 • Члан Српског биолошког друштва
 • Члан FEMS-а (The Federation of European Microbiological Societies –Федерације Европских Микробиолошких Друштава)
 • Члан Удружења микробиолога Србије (Serbian Society for Microbiology)
 • Члан AIESEC студентске организације
 • Учесник у реализацији научно-популарне манифестације Ноћ биологије на Департману за биологију и екологију, Природно-математичког факултета у Новом Саду