Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Petar Davidović

Photo of Mast. biol. Petar Davidović
Mast. biol.PetarDavidović
istraživač pripravnik
Laboratorija za mikrobiologijuDepartman za biologiju i ekologijuPrirodno-matematički fakultetUniverzitet u Novom Sadu21000 Novi Sad, Srbija021/485-2712

ORCID ID: 0000-0002-0900-4484

 OBRAZOVANJE

 • 2017. – danas Doktorand, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2017. Master biolog – modul Mikrobiolog, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2016. Diplomirani ekolog, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

AKADEMSKA, NAUČNA I STRUČNA ZVANJA

 • 2018. – danas, Istraživač pripravnik, Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Novom Sadu

NASTAVA I KURSEVI

 • Biologija algi i gljiva
 • Antimikrobni agensi

OBLAST NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Mikrobiologija, Toksičnost cijanobakterija

ODABRANI PROJEKTI

 • „Funkcionalni proizvodi na bazi žita namenjeni osobama sa metaboličkim poremećajima“. TR31029, Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

ODABRANE REFERENCE

 • Davidović P., Blagojević D., Simeunović J. (2019): The influence of phosphorus on the toxicity of the selected cyanobacterial strains, Danube-Kris-Mures-Tisa (DKMT) Euroregion Conference on Environment and Health (21; Novi Sad; 2019). Zbornik rezimea pp. 61
 • Simeunović J., Kovač D., Babić O., Davidović P., Đan M., Kaišarević S., Šibul F., Svirčev Z. (2018): Cijanobakterije producenti bioaktivnih jedinjenja. XII Kongres mikrobiologa Srbije sa međunarodnim učešćem- MIKROMED 2018 REGIO. Beograd, 10-12. Maj 2018. Zbornik rezimea pp. 171.
 • Babić O., Marić P., Kovač D., Fent K., Smital T., Kriška N., Davidović P., Simeunovic J. (2017): Impact od cyanobacterial strains on gene expression in zebrafish- Danio rerio and zooplankton-Daphnia magna. Abstract book of Workshop „Cyanotoxins – toxicity, health and environmental impact“. July 13-14, Novi Sad, Serbia, pp.23

OSTALO

 • Član Srpskog biološkog društva
 • Član FEMS-a (The Federation of European Microbiological Societies –Federacije Evropskih Mikrobioloških Društava)
 • Član Udruženja mikrobiologa Srbije (Serbian Society for Microbiology)
 • Član AIESEC studentske organizacije
 • Učesnik u realizaciji naučno-popularne manifestacije Noć biologije na Departmanu za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu