Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Тамара Тот

Photo of Маст. биол. Тамара Тот
Маст. биол. Тамара Тот
истраживач приправник
III спрат, кабинет бр. 9 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21102 Нови Сад, Србија

ORCID ID: 0000-0001-8776-9362

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2014. – данас Докторске академске студије биологије, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2014. Мастер биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2013. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2016. – данас, Истраживач приправник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Ентомологија, Таксономија осоликих мува

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • “Конзервациона стратегија за очување заштићених и строго заштићених врста у Србији-осолике муве (Diptera: Syrphidae) као модел организми.” Ев. број: ОИ173002. Руководилац: Проф. Др Анте Вујић

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Tot, T., Nedeljković, Z., Radenković, S., Vujić, A. (2018). Taxonomic study of the genus Paragus Latreille, 1804 (Diptera: Syrphidae) in the collections of the Department of biology and ecology at the University of Novi Sad (FSUNS), Serbia. Matica Srpska Journal for Natural Sciences, 135, 119-127.

 • Miličić, M., Janković, M., Tot, T., Nedeljković, Z., Popov, S., Ivošević, B., Radenković, S., Vujić, A. (2018). New findings of hoverfly fauna (Diptera: Syrphidae) of the western part of Serbia (Zlatibor and Raška districts). Acta Entomologica Serbica, 23 (2), 43-66.
 • Tot, T., Vujić, M., Likov, L., Nedeljković, Z., Radenković, S., Vujić, A. (2018). Hoverfly fauna (Diptera: Syrphidae) of the landscape of outstanding features “Vlasina”. Acta Entomologica Serbica, 23 (1), 33-50.
 • Tot, T., Nedeljković, Z., Radenković, S., Vujić A. (2017). New species of Paragus Latreille (Diptera, Syrphidae) from South Africa. IX Symposium on the Syrphidae, 28th August -1st September 2017, Curitiba, Brazil, 80 pp.
 • Tot, T., Nedeljković, Z., Radenković, S., Vujić, A. (2017). Taksonomska analiza roda Paragus Latreille, 1804 (Insecta: Diptera: Syrphidae) iz zbirke Departmana za biologiju i ekologiju u Novom Sadu. XI Simpozijum entomologa Srbije, 17-21. Septembar 2017, Goč, 127-128pp.

ОСТАЛО

 • 2016.-2018. Стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за студенте докторских студија, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду