Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Ана Вестек

Photo of Маст. биол. Ана Вестек
Маст. биол. Ана Вестек
истраживач сарадник
II спрат, кабинет бр. 19 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2666

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2011. Дипломирани биолог – мастер, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2009. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2015. – 2018., Истраживач сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2012. – 2015., Истраживач приправник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Ботаника – таксономија, цитогенетика

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • “Биодиверзитет биљног света Србије и Балканског полуострва – процена, одрживо коришћење и заштита”; ОИ 173030, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; учесник на пројекту (руководилац проф. др Дмитар Лакушић).
 • “Прибављање података и друге услуге у циљу наставка успостављања еколошке мреже у Републици Србији”; ЈНОП 01/ 2018, Министарство екологије и заштите животне средине Републике Србије; учесник на пројекту (руководилац проф. др Дмитар Лакушић).
 • “Прибављање података и друге услуге у циљу успостављања еколошке мреже Европске уније Натура 2000 као дела еколошке мреже Републике Србије”; ЈНОП 02/ 2018, Министарство екологије и заштите животне средине Републике Србије; учесник на пројекту (руководилац проф. др Дмитар Лакушић).

 • “Прибављање података и друге услуге у циљу наставка израде црвених листа појединачних група организама флоре, фауне и гљива у Републици Србији”; ЈНОП 03/ 2018, Министарство екологије и заштите животне средине Републике Србије; учесник на пројекту (руководилац проф. др Дмитар Лакушић).

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Vestek A., Slovák M., Weiss-Schneeweiss H., Temsch E. M., Luković J., Kučera J., Anačkov G. (2019) Morpho-anatomical differentiation and genome size variation in three ploidy levels within the B7 cytotype of Prospero autumnale (Hyacinthaceae) complex from the Balkan Peninsula and Pannonian Basin. Plant Systematics and Evolution 1-13.
 • Vestek A., Knežević J., Janjić Đ., Rat M., Anačkov G. (2016) Limonium gmelinii (Willd.) O. Kuntze in Serbia and Republic of Macedonia: Analysis of morphological variability. Biologia Serbica 38 (1): 3-11.

ОСТАЛО

 • септембар – новембар 2017. – Истраживачки боравак на Департману за ботанику и истраживање биодиверзитета, Универзитета у Бечу, Аустрија (Лабораторија за цитогенетику и проточну цитометрију) у оквиру Ернст Мах програма.
 • 2017. – Добитник гранта Аустријске агенције за међународну мобилност студената и сарадњу у образовању, науци и истраживању (OeAD) и Aустријског федералног министарства за образовање, науку и истраживање (Ernst Mach Grant programme).
 • 2012. – 2016. – Стипендиста-докторанд Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
 • Члан Ботаничког друштва “Андреас Волни”.