Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Ana Vestek

Photo of Mast. biol. Ana Vestek
Mast. biol.AnaVestek
istraživač saradnik
II sprat, kabinet br. 19Departman za biologiju i ekologijuPrirodno-matematički fakultetUniverzitet u Novom Sadu21000 Novi Sad, Srbija021/485-2666

 OBRAZOVANJE

 • 2011. Diplomirani biolog – master, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2009. Diplomirani biolog, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

AKADEMSKA, NAUČNA I STRUČNA ZVANJA

 • 2015. – 2018., Istraživač saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2012. – 2015., Istraživač pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

OBLAST NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Botanika – taksonomija, citogenetika

ODABRANI PROJEKTI

 • „Biodiverzitet biljnog sveta Srbije i Balkanskog poluostrva – procena, održivo korišćenje i zaštita“; OI 173030, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije; učesnik na projektu (rukovodilac prof. dr Dmitar Lakušić).
 • „Pribavljanje podataka i druge usluge u cilju nastavka uspostavljanja ekološke mreže u Republici Srbiji“; JNOP 01/ 2018, Ministarstvo ekologije i zaštite životne sredine Republike Srbije; učesnik na projektu (rukovodilac prof. dr Dmitar Lakušić).
 • „Pribavljanje podataka i druge usluge u cilju uspostavljanja ekološke mreže Evropske unije Natura 2000 kao dela ekološke mreže Republike Srbije“; JNOP 02/ 2018, Ministarstvo ekologije i zaštite životne sredine Republike Srbije; učesnik na projektu (rukovodilac prof. dr Dmitar Lakušić).

 • „Pribavljanje podataka i druge usluge u cilju nastavka izrade crvenih lista pojedinačnih grupa organizama flore, faune i gljiva u Republici Srbiji“; JNOP 03/ 2018, Ministarstvo ekologije i zaštite životne sredine Republike Srbije; učesnik na projektu (rukovodilac prof. dr Dmitar Lakušić).

ODABRANE REFERENCE

 • Vestek A., Slovák M., Weiss-Schneeweiss H., Temsch E. M., Luković J., Kučera J., Anačkov G. (2019) Morpho-anatomical differentiation and genome size variation in three ploidy levels within the B7 cytotype of Prospero autumnale (Hyacinthaceae) complex from the Balkan Peninsula and Pannonian Basin. Plant Systematics and Evolution 1-13.
 • Vestek A., Knežević J., Janjić Đ., Rat M., Anačkov G. (2016) Limonium gmelinii (Willd.) O. Kuntze in Serbia and Republic of Macedonia: Analysis of morphological variability. Biologia Serbica 38 (1): 3-11.

OSTALO

 • septembar – novembar 2017. – Istraživački boravak na Departmanu za botaniku i istraživanje biodiverziteta, Univerziteta u Beču, Austrija (Laboratorija za citogenetiku i protočnu citometriju) u okviru Ernst Mah programa.
 • 2017. – Dobitnik granta Austrijske agencije za međunarodnu mobilnost studenata i saradnju u obrazovanju, nauci i istraživanju (OeAD) i Austrijskog federalnog ministarstva za obrazovanje, nauku i istraživanje (Ernst Mach Grant programme).
 • 2012. – 2016. – Stipendista-doktorand Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
 • Član Botaničkog društva „Andreas Volni“.