Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Данијела Арсенов

Photo of Др Данијела Арсенов
Др Данијела Арсенов
истраживач сарадник
П40 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија

SCOPUS Author ID: 56523152000
ORCID ID: 0000-0002-1200-5023
Персонална страница

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2019. Доктор наука – биолошке науке, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2012. Мастер биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2011. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2016. – данас, Истраживач сарадник за ужу научну област физиологија биљака, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2013. – 2016., Истраживач приправник за ужу научну област физиологија биљака, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

 • Биологија ћелије
 • Инструменталне методе у биологији

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Биологија, Физиологија биљака

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину – праћење утицаја, адаптација и ублажавање (III43007)
 • Биолошки активне компоненте и лековити потенцијал функционалне хране гајене у Војводини. АПВ Бр уговора: 114-451-2149/2016-0
 • Примена нових угљеничних наноформулација у циљу повећања отпорности винове лозе на сушни стресс. Билатерални пројекат Републике Србије и Републике Црне горе

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Pajević S, Borišev M, Nikolić N, Arsenov D, Orlović S, Župunski M (2016): Phytoextraction of Heavy Metals by Fast Growing Trees: A Review. In: Phytoremediation: Management of environmental contaminants, vol. 3 (Abid Ali Ansari, Sarvajeet Singh Gill, Ritu Gill, Guy R. Lanza, Lee Newman, eds.). Springer International Publishing Switzerland, ISBN 978-3-319-40146-1. (M13)
 • Borišev M, Pajević S, Nikolić N, Pilipović A, Arsenov D, Župunski M. (2018): Mine site restoration using sylvicultural approach In: Bio-Geotechnologies for Mine Site Rehabilitation (Prasad, M.N.V., Favas, P.J.C., Maiti, S.K. Eds.). pp. 115-131. Elsevier publisher, ISBN: 978-0-12-812986-9. (M13)

 • Župunski M, Pajević S, Arsenov D, Nikolić N, Pilipović A, Borišev M. (2018): Insights and Lessons Learned From the Long-Term Rehabilitation of Abandoned Mine Lands—A Plant Based Approach approach In: Bio-Geotechnologies for Mine Site Rehabilitation (Prasad, M.N.V., Favas, P.J.C., Maiti, S.K. Eds.). pp. 215-233. Elsevier publisher, ISBN: 978-0-12-812986-9. (M13)
 • Borišev M, Borišev I, Župunski M, Arsenov D, Pajević S, Ćurčić Ž, Vasin J, Đorđević A. (2016): Drought impact is alleviated in sugar beet (Beta vulgaris L.) by foliar application of fullerenol nanoparticles. PLoS ONE, 11(11): e0166248. (M21)
 • Arsenov D, Zupunski M, Borisev M, Nikolic N, Orlovic S, Pilipovic A, Pajevic S. (2017): Exogenously Applied Citric Acid Enhances Antioxidant Defense and Phytoextraction of Cadmium by Willows (Salix Spp.). Water Air and Soil Pollution, 228:221. (M22)

ОСТАЛО

 • Укупан број радова 13 (од тога 7 на SCI листи) и 33 саопштења.
 • Чланство: Друштво биљних физиолога Србије (ДФБС), Европско друштво за физиологију биљака (ФЕСПБ), Српско биолошко друштво.
 • Члан организационог одбора једног националног и једног међународног научног скупа.
 • Активан допринос популаризацији науке и промоцији Природно-математичког факултета и Департмана за Биологију и Екологију вишегодишњим учествовањем на манифестацији “Ноћ биологије”.
 • Награде: Добитница награде за учешће у PhytoScholars 2018 програму у организацији International Phytotechnology Society, а коју додељује National Institute of Environmental Health Sciences sa temom “Preparing Next Generation Global Leaders in Our Profession ‐ Serbia 2018”.
 • Стручна усавршавања: Међународни Државни Еколошки Универзитет А.Д. Сахаров, Минск, Белорусија у оквиру међународне сарадње сарадње са Природно-математичким факултетом Универзитета у Новом Саду; Јагелонски Универзитет у Кракову, Пољска, у оквиру Билатералне сарадње Универзитета у Новом Саду, Центра за стратегијске и напредне студије и Јагелонски Увиверзитета у Кракову; Тулуз (Француски Пиринеји), Француска, учешће у интернационалној летњој школи у оквиру лабораторије изврсности The TULIP LabEx “Biological interactions from genes to ecosystems”; Радбоуд Универзитет, Нијмеген, Холандија, стипендирана мобилност студената докторских студија у оквиру летње школе Радбоуд Универзитета.