Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Danijela Arsenov

Photo of Dr Danijela Arsenov
DrDanijelaArsenov
istraživač saradnik
P40Departman za biologiju i ekologijuPrirodno-matematički fakultetUniverzitet u Novom Sadu21000 Novi Sad, Srbija

SCOPUS Author ID: 56523152000
ORCID ID: 0000-0002-1200-5023
Personalna stranica

 OBRAZOVANJE

 • 2019. Doktor nauka – biološke nauke, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2012. Master biolog, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2011. Diplomirani biolog, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

AKADEMSKA, NAUČNA I STRUČNA ZVANJA

 • 2016. – danas, Istraživač saradnik za užu naučnu oblast fiziologija biljaka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2013. – 2016., Istraživač pripravnik za užu naučnu oblast fiziologija biljaka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

NASTAVA I KURSEVI

 • Biologija ćelije
 • Instrumentalne metode u biologiji

OBLAST NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Biologija, Fiziologija biljaka

ODABRANI PROJEKTI

 • Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu – praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje (III43007)
 • Biološki aktivne komponente i lekoviti potencijal funkcionalne hrane gajene u Vojvodini. APV Br ugovora: 114-451-2149/2016-0
 • Primena novih ugljeničnih nanoformulacija u cilju povećanja otpornosti vinove loze na sušni stress. Bilateralni projekat Republike Srbije i Republike Crne gore

ODABRANE REFERENCE

 • Pajević S, Borišev M, Nikolić N, Arsenov D, Orlović S, Župunski M (2016): Phytoextraction of Heavy Metals by Fast Growing Trees: A Review. In: Phytoremediation: Management of environmental contaminants, vol. 3 (Abid Ali Ansari, Sarvajeet Singh Gill, Ritu Gill, Guy R. Lanza, Lee Newman, eds.). Springer International Publishing Switzerland, ISBN 978-3-319-40146-1. (M13)
 • Borišev M, Pajević S, Nikolić N, Pilipović A, Arsenov D, Župunski M. (2018): Mine site restoration using sylvicultural approach In: Bio-Geotechnologies for Mine Site Rehabilitation (Prasad, M.N.V., Favas, P.J.C., Maiti, S.K. Eds.). pp. 115-131. Elsevier publisher, ISBN: 978-0-12-812986-9. (M13)

 • Župunski M, Pajević S, Arsenov D, Nikolić N, Pilipović A, Borišev M. (2018): Insights and Lessons Learned From the Long-Term Rehabilitation of Abandoned Mine Lands—A Plant Based Approach approach In: Bio-Geotechnologies for Mine Site Rehabilitation (Prasad, M.N.V., Favas, P.J.C., Maiti, S.K. Eds.). pp. 215-233. Elsevier publisher, ISBN: 978-0-12-812986-9. (M13)
 • Borišev M, Borišev I, Župunski M, Arsenov D, Pajević S, Ćurčić Ž, Vasin J, Đorđević A. (2016): Drought impact is alleviated in sugar beet (Beta vulgaris L.) by foliar application of fullerenol nanoparticles. PLoS ONE, 11(11): e0166248. (M21)
 • Arsenov D, Zupunski M, Borisev M, Nikolic N, Orlovic S, Pilipovic A, Pajevic S. (2017): Exogenously Applied Citric Acid Enhances Antioxidant Defense and Phytoextraction of Cadmium by Willows (Salix Spp.). Water Air and Soil Pollution, 228:221. (M22)

OSTALO

 • Ukupan broj radova 13 (od toga 7 na SCI listi) i 33 saopštenja.
 • Članstvo: Društvo biljnih fiziologa Srbije (DFBS), Evropsko društvo za fiziologiju biljaka (FESPB), Srpsko biološko društvo.
 • Član organizacionog odbora jednog nacionalnog i jednog međunarodnog naučnog skupa.
 • Aktivan doprinos popularizaciji nauke i promociji Prirodno-matematičkog fakulteta i Departmana za Biologiju i Ekologiju višegodišnjim učestvovanjem na manifestaciji „Noć biologije“.
 • Nagrade: Dobitnica nagrade za učešće u PhytoScholars 2018 programu u organizaciji International Phytotechnology Society, a koju dodeljuje National Institute of Environmental Health Sciences sa temom „Preparing Next Generation Global Leaders in Our Profession ‐ Serbia 2018“.
 • Stručna usavršavanja: Međunarodni Državni Ekološki Univerzitet A.D. Saharov, Minsk, Belorusija u okviru međunarodne saradnje saradnje sa Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu; Jagelonski Univerzitet u Krakovu, Poljska, u okviru Bilateralne saradnje Univerziteta u Novom Sadu, Centra za strategijske i napredne studije i Jagelonski Uviverziteta u Krakovu; Tuluz (Francuski Pirineji), Francuska, učešće u internacionalnoj letnjoj školi u okviru laboratorije izvrsnosti The TULIP LabEx „Biological interactions from genes to ecosystems“; Radboud Univerzitet, Nijmegen, Holandija, stipendirana mobilnost studenata doktorskih studija u okviru letnje škole Radboud Univerziteta.