Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Дина Тењи

Photo of Маст. екол. Дина Тењи
Маст. екол. Дина Тењи
истраживач сарадник
IV спрат, кабинет бр. 10 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 064/594-1370

SCOPUS Author ID: 57191589102

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2013. Дипломирани еколог – мастер, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2012. Дипломирани еколог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2018. – данас, Истраживач-сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2014. – 2018., Истраживач-приправник, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

Основне студије

 • Екотоксикологија 2017-2019
 • Општа зоологија 2015-2016

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Екотоксикологија, Aкватична токсикологија, Eколошка процена ризика од хемикалија, Eколошки и хемијски статус површинских вода

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Текући пројекат: Ксенобиотици са хормонском активношћу: репродуктивни, метаболочки развојни одговори и механизам дејства код одабраних модел организама и ћелијских линија. Република Србија, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, ОИ 173037, руководилац Проф. др Радмила Ковачевић
 • Недавно завршен (2013-2018) SOLUTIONS for present and future emerging pollutants in land and water resources management (SOLUTIONS, GRANT 603437) European Commission, FP 7 Collaborative Project, Dr Werner Brack, UFZ – Helmholtz Centre for Environmental Research GmbH, Leipzig, Germany
 • Завршен (2015): “In vitro евалуација species – специфичне осетљивости на пестициде у еколошкој процени ризика у складу са политиком ЕУ о њиховој одрживој употреби” АП Војводина – Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, Пројекат бр. 114-451-1552/2014

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Kaišarević S, Tenji D, Mihajlović V, Mićić B, Francija E, Periz-Stanaćev J, Krnić Škiljo B, Brkić D, Teodorović I. 2019. Comparative analyses of cellular physiological responses of non-target species to cypermethrin and its formulated product: Contribution to mode of action research, Environmental Toxicology and Pharmacology (65) 31-39, https://doi.org/10.1016/j.etap.2018.11.007
 • Knežević V, Tunić T, Gajić P, Marjan P, Savić D, Tenji D, Teodorović I (2016) Getting more ecologically relevant information from laboratory tests: recovery of Lemna minor after exposure to herbicides and their mixtures. Archives of environmental contamination and toxicology, Springer, 71, 4, pp. 572–588, 0090-4341, https://doi.org/10.1007/s00244-016-0321-5
 • Tenji D, Mićić B, Šipos Š, Knežević V, Kaišarević S, Teodorović I. 2018. Fish caging experiment as a tool for detection of in situ effects of untreated wastewaters: General stress and endocrine disruption; Setac 28th annual meeting. Rome, 13-17th May 2018. Book of abstracts: p198
 • Mićić B, Tenji D, Knežević V, Šipoš Š , Kaišarević S, Teodorović I. 2018. Fish caging experiment as a tool for in situ assessment of neurotoxic effects of untreated wastewaters; Setac 28th annual meeting. Rome, 13-17th May 2018. Book of abstracts: p491
 • Petrović A., Jurišić A., Ivanović I., Bjelić-Čabrilo O., Čabrilo B., Tenji D. 2015. Uticaj abiotičkih faktora na sezonsku dinamiku miševa roda Apodemus (Rodentia: Muridae). Biljni lekar 43 (5): 458-467.

ОСТАЛО

 • Члан истраживачке групе “Лабораторија за екофизиологију и екотоксикологију (LECOTOX)” oд 2013. године
 • Координатор тима за научно-истраживачки рад еколошког удружења Зелени Сад од 2016. године
 • Стручни сарадник у истраживачкој станици Петница од 2016. године
 • Члан међународне организације Друштво за токсикологију и хемију животне средине. SETAC – Society for Environmental Toxicology and Chemistry oд 2017. године