Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Dina Tenji

Photo of Mast. ekol. Dina Tenji
Mast. ekol.DinaTenji
istraživač saradnik
IV sprat, kabinet br. 10Departman za biologiju i ekologijuPrirodno-matematički fakultetUniverzitet u Novom Sadu21000 Novi Sad, Srbija064/594-1370

SCOPUS Author ID: 57191589102

 OBRAZOVANJE

 • 2013. Diplomirani ekolog – master, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2012. Diplomirani ekolog, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

AKADEMSKA, NAUČNA I STRUČNA ZVANJA

 • 2018. – danas, Istraživač-saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2014. – 2018., Istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Novom Sadu

NASTAVA I KURSEVI

Osnovne studije

 • Ekotoksikologija 2017-2019
 • Opšta zoologija 2015-2016

OBLAST NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Ekotoksikologija, Akvatična toksikologija, Ekološka procena rizika od hemikalija, Ekološki i hemijski status površinskih voda

ODABRANI PROJEKTI

 • Tekući projekat: Ksenobiotici sa hormonskom aktivnošću: reproduktivni, metaboločki razvojni odgovori i mehanizam dejstva kod odabranih model organizama i ćelijskih linija. Republika Srbija, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, OI 173037, rukovodilac Prof. dr Radmila Kovačević
 • Nedavno završen (2013-2018) SOLUTIONS for present and future emerging pollutants in land and water resources management (SOLUTIONS, GRANT 603437) European Commission, FP 7 Collaborative Project, Dr Werner Brack, UFZ – Helmholtz Centre for Environmental Research GmbH, Leipzig, Germany
 • Završen (2015): „In vitro evaluacija species – specifične osetljivosti na pesticide u ekološkoj proceni rizika u skladu sa politikom EU o njihovoj održivoj upotrebi“ AP Vojvodina – Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Projekat br. 114-451-1552/2014

ODABRANE REFERENCE

 • Kaišarević S, Tenji D, Mihajlović V, Mićić B, Francija E, Periz-Stanaćev J, Krnić Škiljo B, Brkić D, Teodorović I. 2019. Comparative analyses of cellular physiological responses of non-target species to cypermethrin and its formulated product: Contribution to mode of action research, Environmental Toxicology and Pharmacology (65) 31-39, https://doi.org/10.1016/j.etap.2018.11.007
 • Knežević V, Tunić T, Gajić P, Marjan P, Savić D, Tenji D, Teodorović I (2016) Getting more ecologically relevant information from laboratory tests: recovery of Lemna minor after exposure to herbicides and their mixtures. Archives of environmental contamination and toxicology, Springer, 71, 4, pp. 572–588, 0090-4341, https://doi.org/10.1007/s00244-016-0321-5
 • Tenji D, Mićić B, Šipos Š, Knežević V, Kaišarević S, Teodorović I. 2018. Fish caging experiment as a tool for detection of in situ effects of untreated wastewaters: General stress and endocrine disruption; Setac 28th annual meeting. Rome, 13-17th May 2018. Book of abstracts: p198
 • Mićić B, Tenji D, Knežević V, Šipoš Š , Kaišarević S, Teodorović I. 2018. Fish caging experiment as a tool for in situ assessment of neurotoxic effects of untreated wastewaters; Setac 28th annual meeting. Rome, 13-17th May 2018. Book of abstracts: p491
 • Petrović A., Jurišić A., Ivanović I., Bjelić-Čabrilo O., Čabrilo B., Tenji D. 2015. Uticaj abiotičkih faktora na sezonsku dinamiku miševa roda Apodemus (Rodentia: Muridae). Biljni lekar 43 (5): 458-467.

OSTALO

 • Član istraživačke grupe „Laboratorija za ekofiziologiju i ekotoksikologiju (LECOTOX)“ od 2013. godine
 • Koordinator tima za naučno-istraživački rad ekološkog udruženja Zeleni Sad od 2016. godine
 • Stručni saradnik u istraživačkoj stanici Petnica od 2016. godine
 • Član međunarodne organizacije Društvo za toksikologiju i hemiju životne sredine. SETAC – Society for Environmental Toxicology and Chemistry od 2017. godine