Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Драгана Самарџија Ненадов

Photo of Др Драгана Самарџија Ненадов
Др Драгана Самарџија Ненадов
истраживач сарадник
Лабораторија за испитивање ендокриних ометача и ћелијску сигнализацију Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2675

SCOPUS Author ID: 55673539400
ORCID ID: 0000-0002-5100-2108

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2017. Доктор биолошких наука (модул: Анимална и хумана физиологија), Биолошки факултет, Универзитет у Београду
 • 2011. Мастер биолог (молекуларни биолог), Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2010. Дипломирани биолог-молекуларни биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2013. – данас, Истраживач-сарадник за ужу научну област физиологија животиња, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Биологија ћелије, Mеханизми дејства ендокриних ометача на репродукцију

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • 2013. – “Ксенобиотици са хормонском активношћу: репродуктивни, метаболички, развојни одговори и механизам дејства код одабраних модел организама и ћелијских линија” (бр. пројекта: 173037), Министарство просвете, науке и технолошког развоја, учесник на пројекту
 • 2016. – 2019. “Ендокрини ометачи и репродуктивно здравље: ефекти и механизми деловања на хуманим гранулоза ћелијама и сперматозоидима” (бр. пројекта: 114-451-2573/2016 03), Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине, учесник на пројекту
 • 2012. – 2016. “EcoSignal: Environmental Signaling and Ovarian Diseases Susceptibility“, (бр. пројекта 321745), MarieCurie CIG (FP7-2012), учесник на пројекту

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Samardžija Nenadov D., Pogrmić-Majkić K., Fa S., Stanić B., Tubić A., Andrić N. (2018) Environmental mixture with estrogenic activity increases Hsd3b1 expression through estrogen receptors in immature rat granulosa cells. Journal of Applied Toxicology. 38(6): 879-887.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Samardžija D., Pogrmić-Majkić K., Fa S., Stanić B., Jasnić J., Andrić N. (2018) Bisphenol A decreases progesterone synthesis by disrupting cholesterol homeostasis in rat granulosa cells. Molecular and Cellular Endocrinology. 461: 55-63.
 • Samardžija D., Pogrmić-Majkić K., Fa S., Glišić B., Stanić B., Andrić N. (2016) Atrazine blocks ovulation via suppression of Lhr and Cyp19a1 mRNA and estradiol secretion in immature gonadotropin-treated rats. Reproductive Toxicology. 61: 10-18.
 • Pogrmić-Majkić K., Samardžija D., Stojkov Mimić N., Vukosavljević J., Trninić-Pjević A., Kopitović V., Andrić N. (2018) Atrazine suppresses FSH-induced steroidogenesis and LH-dependent expression of ovulatory genesthrough PDE-cAMP signaling pathway in human cumulus granulosa cells. Molecular and Cellular Endocrinology. 461: 79-88.
 • Pogrmić-Majkić K., Fa S., Samardžija D., Hrubik J., Kaišarević S.,Andrić N. (2016) Atrazine activates multiple signaling pathways enhancing the rapid hCG-induced androgenesis in rat Leydig cells. Toxicology. 368: 37-45.2

ОСТАЛО

 • У склопу досадашњег научно-истраживачког рада публиковала је 11 радова у истакнутим међународним часописима и 9 саопштења са међународних скупова. Цитираност радова износи 67 (48 без аутоцитата), док је h-index једнак 5 (извор Scopus, 21.03.2019.).
 • Стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за стипендирање младих истраживача-доктораната за завршетак докторских студија и докторске дисертације и укључивање у научно-истраживачке пројекте 2012.-2013.
 • Стипендиста Министарства просвете Републике Србије 2007.-2009.
 • Чланство у удружењима: Удружење токсиколога Србије, Биохемијско друштво Србије, Српско биолошко друштво