Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Iva Uzelac

Photo of Mast. biol. Iva Uzelac
Mast. biol.IvaUzelac
istraživač saradnik
III sprat, kabinet br. 23Departman za biologiju i ekologijuPrirodno-matematički fakultetUniverzitet u Novom Sadu21000 Novi Sad, Srbija021/485-2677

ORCID ID: 0000-0003-4861-0847

 OBRAZOVANJE

 • 2014. – danas Doktorske akademske studije biologije, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2014. Master biolog, modul Molekularni biolog, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2013. Diplomirani biolog, modul Molekularni biolog, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

AKADEMSKA, NAUČNA I STRUČNA ZVANJA

 • 2018. – danas, Istraživač saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2015. – 2018. Istraživač pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

NASTAVA I KURSEVI

 • Biohemija
 • Molekularna biologija eukariota

UDŽBENICI

 • Praktikum iz biohemije i molekularne biologije, autori: Gordana Grubor-Lajšić, Jelena Purać, Danijela Kojić, Željko Popović, izdavač: Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju, godina 2014., ISBN 978-7031-329-3.

OBLAST NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Biohemija, Molekularna biologija i ekofiziologija kukuruznog plamenca Ostrinia nubilalis, sa akcentom na proučavanje uticaja natprosečnih zimskih temperatura na dijapauzu i otpornost na hladnoću kod ove ekonomski važne vrste insekta

ODABRANI PROJEKTI

 • „Molekularni mehanizmi redoks signalinga u homeostazi, adaptaciji i patologiji“, OI 173014, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije; 2011.–danas. Rukovodilac dr Duško Blagojević, naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerzitet u Beogradu.

ODABRANE REFERENCE

 • Uzelac I., Avramov M., Krivokuća N., Gošić-Dondo S., Franeta F., Vukašinović E., Purać J., Kojić D., Popović Ž. 2018. Metaboličke promene tokom životnog ciklusa kukuruznog plamenca Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796) – aktivnost citrat sintaze i laktat dehidrogenaze. Knjiga radova. 55. Savetovanje Srpskog hemijskog društva. Novi Sad, Srbija, 8-9. jun 2018., str. 109-116.

 • Uzelac I., Avramov M., Bogdanović B., Pajić A., Jarić S., Gorše I., Franeta F., Pamer E., Nikolić T., Purać J., Kojić D., Gošić-Dondo S., Popović Ž. 2018. Warm acclimation during winter diapause differently affected SOD, CAT and GST activity in larvae of European corn borer Ostrinia nubilalis Hbn. Book of Abstracts. International Congress of Serbian Society for Mitochondrial and Free Radical Physiology: „Challenges in redox biology“. Belgrade, Serbia, September 28-30, 2018, p. 85.
 • Uzelac I., Avramov M., Krivokuća N., Vukašinović E., Purać J., Kojić D., Popović Ž. 2017. Activity of lactate dehydrogenase and citrate synthase in the life cycle of the European corn borer Ostrinia nubilalis Hbn. Book of Abstracts. 1st Congress of Molecular Biologists of Serbia – CoMBoS. Belgrade, Serbia, September 20-22, 2017, p. 85.
 • Popović Ž., Kadlecsik T., Fazekas D., Ari E., Korcsmáros T., Uzelac I., Avramov M., Krivokuća N., Kitanović N., Kokai D. 2016. DORMANCYbase developing a bioinformatics database on molecular regulation of animal dormancy. Book of Abstracts. BelBI – Belgrade Bioinformatics Conference. Belgrade, Serbia, June 20-24, 2016, p. 92-93.
 • Popović Ž., Kadlecsik T., Fazekas D., Ari E., Korcsmáros T., Uzelac I., Krivokuća N., Avramov M., Harasimov K., Kitanović N., Kokai D., Nikolić K. 2015. Developing a database on gene and protein expression in animal dormancies. Book of Abstracts. FEBS3+ Meeting Molecules of Life and 11th Meeting of the Slovenian Biochemical Society. Portorož, Slovenia, September 16-19, 2015, p. 111.

OSTALO

 • Član Srpskog biološkog društva, Biohemijskog društva Srbije, Srpskog društva za molekularnu biologiju, Srpskog hemijskog društva i Entomološkog društva Srbije
 • Stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za studente doktorskih akademskih studija (2015.–2018.)
 • Erazmus+ stipendija za pohađanje kursa „Molecules, Mice and Math: A Statistical Toolbox for the Lab“ na Univerzitetu Radbud, Najmegen, Holandija (2017.)
 • Nagrada „PMF – to sam ja“ za promociju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu na naučno-popularnim manifestacijama (2017.)
 • Stipendija „Dositeja“ Fonda za mlade talente Republike Srbije (2012.–2014.)
 • Stipendija Srpskog privrednog društva, Fondacije „Privrednik“ (2012.–2014.)
 • Nagrada Univerziteta u Novom Sadu za završene studije (2013.)
 • Stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2010.–2012.)
 • Nagrada Univerziteta u Novom Sadu za postignut uspeh u toku studiranja (2010.–2012.)