Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Јелена Јоцковић

Photo of Маст. проф. биол. Јелена Јоцковић
Маст. проф. биол. Јелена Јоцковић
истраживач сарадник
II спрат, кабинет бр. 22 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија

SCOPUS Author ID: 57195346737

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2014. – данас Докторске студије Биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2014. Мастер професор биологије, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2013. Дипломирани еколог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2019. – данас, Истраживач-сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2015. – 2019., Истраживач-приправник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Ботаника, Мофологија и анатомија биљака, Примењена анатомија

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Конзервациона стратегија за очување заштићених и строго заштићених врста у Србији – осолике муве (Insecta: Diptera: Syrphidae) као модел организми; Број пројекта: ОИ 173002, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; Трајање: 2011 -…; Руководилац: др Анте Вујић; ПМФ, Универзитет у Новом Саду

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Lazarević J., Zorić L., Karagić Đ., Milošević B., Karanović D., Milić D., Tepić A., Luković J. (2017): Anatomical and micromorphological characteristics of seed coat of the field pea (Pisum sativum L.) genotypes in relation to seed cracks and damage. Archives of Biological Sciences, 69 (3): 503-512.

 • Lazarević J., Luković J., Terzić S., Jocković M., Zorić L., Karanović D., Jocić S., Miladinović D. (2016): Micro-morphological features of achene of annual genotypes of wild sunflower. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, 131: 73-80.
 • Karanović D., Zorić L., Perić R., Lazarević J., Luković J. (2016): Anatomical and micromorphological analysis of the fruit and vegetative organs of Inula oculus-christi L. in the Pannonian part of Serbia. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, 113: 55-62.
 • Jocković J., Zorić L., Terzić S., Jocković M., Jocić S., Miladinović D., Luković J. (2018): Phyllary characteristics of wild perennial Helianthus L. Species. 7th Balkan Botanical Congress. Novi Sad, Serbia, 9-14 September. Book of Abstracts p. 17.
 • Luković J., Lazarević J., Terzić S., Zorić L., Karanović D., Miladinović D., Jocić S. (2018): Comparative pericarp anatomy of wild perennial Helianthus L. species. 7th Balkan Botanical Congress. Novi Sad, Serbia, 9-14 September. Book of Abstracts p. 20.

ОСТАЛО

 • Стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја за стипендирање студената докторских академских студија (2014-2018)
 • Награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у току студирања (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 и 2013/2014)
 • Стипендија Републике Србије, Министарства за образовање, науку и технолошки развој (2010-2014)
 • Стипендија Фондације за талентоване студенте општине Ваљево (2010-2014)
 • Члан Ботаничког друштва Андреас Волни