Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Лаура Ликов

Photo of Др Лаура Ликов
Др Лаура Ликов
истраживач сарадник
III спрат, кабинет бр. 9 (Лабораторија за истраживање и заштиту биодиверзитета) Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21102 Нови Сад, Србија 021/485-2669

SCOPUS Author ID: 55761014900

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2018. Доктор природних наука – еколошке науке, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2012. Мастер заштите природе и одрживог развоја, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2011. Дипломирани еколог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2015. – данас, Истраживач сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2012. – 2015., Истраживач приправник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Ентомологија, Таксономија, екологија и заштита осоликих мува

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • 2013-данас “Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима” Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, број пројекта ИИИ43002.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Vujić, A., Radenković, S., Likov, L., Andrić, A., Gilasian, E., Barkalov, A. (2019) Two new enigmatic species of the genus Merodon Meigen (Diptera: Syrphidae) from the north-eastern Middle East. Zootaxa, 4555 (2): 187-208.
 • Vujić, A., Radenković, S., Likov, L. (2018) Revision of the Palaearctic species of the Merodon desuturinus group (Diptera, Syrphidae). ZooKeys, 711: 105-138.
 • Ačanski, J., Miličić, M., Likov, L., Milić, D., Radenković, S., Vujić, A. (2017) Environmental niche divergence of species from Merodon ruficornis group (Diptera: Syrphidae). Archives of Biological Sciences, 69 (2): 247-259.
 • Vujić, A., Radenković, S., Likov, L., Trifunov, S., Nikolić, T. (2013) Three new species of the Merodon nigritarsis group (Diptera: Syrphidae) from the Middle East. Zootaxa, 3640 (3): 442-464.

ОСТАЛО

 • Укупан број научних радова: 7
 • Члан Ентомолошког друштва Србије
 • Члан BioSens истраживачког центра