fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Маја Мариновић

Photo of Др Маја Мариновић
Др Маја Мариновић
истраживач сарадник
III спрат, кабинет бр. 23 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2677

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2015. – данас Докторске академске студије биологије, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2015. Мастер биолог – молекуларна биологија, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2014. Дипломирани биолог – молекуларна биологија, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2016. – данас, Истраживач-приправник за ужу научну област молекуларна биологија, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

Основне студије

 • Биохемија
 • Практикум из биохемије и физиологије животиња
 • Технике у молекуларној билологији
 • Биологија и физиологија ћелије

Мастер студије

 • Молекуларне методе у биолошким истраживањима

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Молекуларна биологија – структурна биологија протеина, протеин-лиганд интеракције
 • Улога стероидогених ензима у настанку и развоју канцера зависних од хормона
 • Структура и функција 3а-хидроксистероид дехидрогеназе III у трансформацији стероидних једињења и улога стероида (жучних киселина, као и андростанских и естранских стероидних деривата) у модулацији активности 3аХСД-III

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • 2015. – данас: Запослена на пројекту „Синтеза, карактеризација и биолошка испитивања стероидних деривата и њихових молекулских агрегата“ (МПНТР Републике Србије, евиденциони број пројекта ОИ172021, руководилац проф. др Марија Сакач)
 • 2018. – данас: „Испитивање структуре и функције неуронских калцијум сензорских протеина у сигналингу церамида коришћењем квасца као модел система“ (програм научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Португала, евиденциони број пројекта 451-03-1924/2016-09/14, руководилац проф. др Анђелка Ћелић)

 • 2018. – 2019.: „Таргетирани скрининг нових модулатора активности хуманих стерол-хидроксилаза“ (програм за финансирање билатералне сарадње Републике Србије и Републике Белорусије, руководилац проф. др Сузана Јовановић-Шанта)
 • 2017. – 2018.: „Развој метода за проучавање структуре фармаколошки активних једињења“ (програм за финансирање мултилатералне научне и технолошке сарадње у Дунавском региону МПНТР Републике Србије, евиденциони број пројекта ДС050, руководилац проф. др Едвард Петри)
 • 2015. – 2016.: „Структурна и функционална анализа EpCAM протеина – мете антитуморске терапије“ (пројекат програма научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Словеније, евиденциони број пројекта 451-03-3095/2014-09/10, носилац пројекта проф др. Едвард Петри)

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Bekić S, Marinović M, Petri E, Sakač M, Nikolić A, Kojić V i Ćelić A. 2018. Identification of D-seco modified steroid derivatives with affinity for estrogen receptor α and β isoforms using a non-transcriptional fluorescent cell assay in yeast. Steroids, 130, 22-30.
 • Starovlah I, Radovic S, Marinovic M, Kostic T, Andric S. 2017. Psychophysical stress disturbs expression of mitochondrial biogenesis markers in hypothalamus and adenohypophysis. Biologia Serbica, 39(2).
 • Marinović M, Bekić S, Ćelić A, Petri E. 2017. Use of crystallographic data, molecular dynamics and a fluorescent cell assay to identify ligands with selectivity for estrogen or androgen receptor isoforms. International School of Crystallography, Erice, Italy, Programme, Lecture Notes & Abstracts: 266.
 • Marinović M, Plavša J, Petri E, Ćelić A. 2018. Expression, purification and enzymatic activity of human aldo-keto reductase 1C2 (AKR1C2). FEBS Advanced course in protein crystallography, Nove Hrady, Czech Republic, Materials structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology, 25(3a): a56.

ОСТАЛО

 • Стипендија „Доситеја“ Министарства омладине и спорта за завршну годину основних студија (2014).
 • Стипендија „Доситеја“ Министарства омладине и спорта за завршну годину мастер студија (2015).
 • Изузетна награда Универзитета за завршене основне студије са просечном оценом 10.0 (2015).
 • Изузетна награда Универзитета за научно-истраживачки рад студента (2015).
 • Награда за најбољег студента факултета за 2014. годину (2015).
 • Стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја за студенте докторских студија (2015).
 • FEBS YTF grant за курс Advanced methods in macromolecular crystalization VIII (2018).
 • Члан Српског биолошког друштва, Биохемијског друштва Србије и Српског кристалографског друштва.