Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Сава Радовић

Photo of Маст. биол. Сава Радовић
Маст. биол. Сава Радовић
истраживач сарадница
Лабораторија за репродуктивну ендокринологију и сигнализацију, Лабораторија за хронобиологију и старење Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2673

SCOPUS Author ID: 56395116300
ORCID ID: 0000-0001-9482-7532

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2013. – данас Докторске академске студије биологије (Доктор биолошких наука), Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2012. Мастер академске студије молекуларне биологије (Дипломирани биолог – мастер молекуларни биолог), Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2011. Основне академске студије молекуларне биологије (Дипломирани биолог – молекуларни биолог), Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2016. – данас, Истраживач-сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2013. – 2016., Истраживач-приправник , Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

 • Молекуларна и ћелијска физиологија
 • Репродуктивна ендокринологија и Репродуктивна физиологија
 • Основе молекуларне и ћелијске имунологије

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Репродуктивна ендокринологија
 • Ћелијска сигнализација
 • Митохондријална динамика

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • “Молекуларни механизми и путеви сигналне трансдукције укључени у регулацију стероидогенезе и адаптацију Laydig-ових ћелија на поремећену хомеостазу”. Пројекат је финансиран из програма основних истраживања Министарства за образовање, науку и технолошки развој Републике Србије. Број пројекта: ОИ173057. Тајање пројекта: 01.01.2011. – 31.12.2019. Руководилац: др Татјана Костић, Природно-математички факултет, Нови Сад.

 • “Да ли су репродуктивни хормони и њихова сигнализација молекуларни механизми који повезују стрес, метаболички синдром и старење?” Пројекат је финансиран од стране Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој Аутономне Покрајине Војводине. Број пројекта: 114-451-2856. Трајање пројекта: 01.06.2016. – 31.12.2019. Руководилац: др Силвана Андрић, Природно-математички факултет, Нови Сад.
 • Пројекат билатералне срадње Србије и Словеније “Long-term effects of stress on development of male sexual behavior and steroidogenesis and mitochondrial signalosome in testis”. Пројекат је финансиран од стране Министарства за образовање, науку и технолошки развој Републике Србије. Трајање пројекта: 01.01.2016 – 31.12.2017. Руководиоци: др Силвана Андрић, Природно-математички факултет, Нови Сад, i др Грегор Мајдич, Ветеринарски факултет, Љубљана, и Медицински факултет, Марибор.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Radovic SM, Starovlah IM, Cap I, Miljkovic D, Nef S, Kostic TS, Andric SA (2018). Insulin/IGF1 signalling regulates the mitochondrial biogenesis markers in steroidogenic cells of prepubertal testis, but not ovary. Biol Reprod 100:253-267.
 • Baburski AZ, Sokanovic SJ, Bjelic MM, Radovic SM, Andric SA, Kostic TS (2016). Circadian rhythm of the Leydig cells endocrine function is attenuated during aging. Exp Gerontol 73:5-13.
 • Gak IA*, Radovic SM*, Dukic AR, Janjic MM, Stojkov-Mimic NJ, Kostic TS, Andric SA (2015). Stress triggers mitochondrial biogenesis to preserve steroidogenesis in Leydig cells. BBA Mol Cell Res 1853: 2217-2227.
 • Stojkov-Mimic NJ, Bjelic MM, Radovic SM, Mihajlovic AI, Sokanovic SJ, Baburski AZ, Janjic MM, Kostic TS, Andric SA (2015). Intratesticular alpha1-adrenergic receptors mediate stress-disturbed transcription of steroidogenic stimulator NUR77 as well as steroidogenic repressors DAX1 and ARR19 in leydig cells of adult rats. Mol and Cell Endocrinol 412:309-319.
 • Bjelic MM, Stojkov NJ, Radovic SM, Baburski AZ, Janjic MM, Kostic TS, Andric SA (2015). Prolonged in vivo administration of Testosterone-enanthate, the widely used and abused anabolic androgenic steroid, disturbs prolactin and cAMP signaling in Leydig cells of adult rats. J Steroid Biochem Mol Biol 149:58-69.