Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Sava Radović

Photo of Mast. biol. Sava Radović
Mast. biol.SavaRadović
istraživač saradnica
Laboratorija za reproduktivnu endokrinologiju i signalizaciju, Laboratorija za hronobiologiju i starenjeDepartman za biologiju i ekologijuPrirodno-matematički fakultetUniverzitet u Novom Sadu21000 Novi Sad, Srbija021/485-2673

SCOPUS Author ID: 56395116300
ORCID ID: 0000-0001-9482-7532

 OBRAZOVANJE

 • 2013. – danas Doktorske akademske studije biologije (Doktor bioloških nauka), Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2012. Master akademske studije molekularne biologije (Diplomirani biolog – master molekularni biolog), Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2011. Osnovne akademske studije molekularne biologije (Diplomirani biolog – molekularni biolog), Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

AKADEMSKA, NAUČNA I STRUČNA ZVANJA

 • 2016. – danas, Istraživač-saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2013. – 2016., Istraživač-pripravnik , Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Novom Sadu

NASTAVA I KURSEVI

 • Molekularna i ćelijska fiziologija
 • Reproduktivna endokrinologija i Reproduktivna fiziologija
 • Osnove molekularne i ćelijske imunologije

OBLAST NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Reproduktivna endokrinologija
 • Ćelijska signalizacija
 • Mitohondrijalna dinamika

ODABRANI PROJEKTI

 • „Molekularni mehanizmi i putevi signalne transdukcije uključeni u regulaciju steroidogeneze i adaptaciju Laydig-ovih ćelija na poremećenu homeostazu“. Projekat je finansiran iz programa osnovnih istraživanja Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Broj projekta: OI173057. Tajanje projekta: 01.01.2011. – 31.12.2019. Rukovodilac: dr Tatjana Kostić, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.

 • „Da li su reproduktivni hormoni i njihova signalizacija molekularni mehanizmi koji povezuju stres, metabolički sindrom i starenje?“ Projekat je finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine. Broj projekta: 114-451-2856. Trajanje projekta: 01.06.2016. – 31.12.2019. Rukovodilac: dr Silvana Andrić, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.
 • Projekat bilateralne sradnje Srbije i Slovenije „Long-term effects of stress on development of male sexual behavior and steroidogenesis and mitochondrial signalosome in testis“. Projekat je finansiran od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Trajanje projekta: 01.01.2016 – 31.12.2017. Rukovodioci: dr Silvana Andrić, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, i dr Gregor Majdič, Veterinarski fakultet, Ljubljana, i Medicinski fakultet, Maribor.

ODABRANE REFERENCE

 • Radovic SM, Starovlah IM, Cap I, Miljkovic D, Nef S, Kostic TS, Andric SA (2018). Insulin/IGF1 signalling regulates the mitochondrial biogenesis markers in steroidogenic cells of prepubertal testis, but not ovary. Biol Reprod 100:253-267.
 • Baburski AZ, Sokanovic SJ, Bjelic MM, Radovic SM, Andric SA, Kostic TS (2016). Circadian rhythm of the Leydig cells endocrine function is attenuated during aging. Exp Gerontol 73:5-13.
 • Gak IA*, Radovic SM*, Dukic AR, Janjic MM, Stojkov-Mimic NJ, Kostic TS, Andric SA (2015). Stress triggers mitochondrial biogenesis to preserve steroidogenesis in Leydig cells. BBA Mol Cell Res 1853: 2217-2227.
 • Stojkov-Mimic NJ, Bjelic MM, Radovic SM, Mihajlovic AI, Sokanovic SJ, Baburski AZ, Janjic MM, Kostic TS, Andric SA (2015). Intratesticular alpha1-adrenergic receptors mediate stress-disturbed transcription of steroidogenic stimulator NUR77 as well as steroidogenic repressors DAX1 and ARR19 in leydig cells of adult rats. Mol and Cell Endocrinol 412:309-319.
 • Bjelic MM, Stojkov NJ, Radovic SM, Baburski AZ, Janjic MM, Kostic TS, Andric SA (2015). Prolonged in vivo administration of Testosterone-enanthate, the widely used and abused anabolic androgenic steroid, disturbs prolactin and cAMP signaling in Leydig cells of adult rats. J Steroid Biochem Mol Biol 149:58-69.