Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Соња Мудри-Стојнић

Photo of Др Соња Мудри-Стојнић
Др Соња Мудри-Стојнић
истраживач сарадник
III спрат, кабинет бр. 9 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21102 Нови Сад, Србија

SCOPUS Author ID: 55251712900

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2018. Доктор наука – еколошке науке, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2011. Мастер – еколог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2009. Дипломирани еколог за заштиту животне средине, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2015. – 2018., Истраживач-сарадник, ужа научна област: заштита животне средине, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2012. – 2015., Истраживач-приправник, ужа научна област: заштита животне средине, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Таксономија и предеона екологија инсеката опрашивача реда Hymenoptera: Apoidea (Apidae, Andrenidae, Colletidae, Halictidae, Megachilidae и Melittidae) и Diptera (Syrphidae) у агроекосистемима

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Конзервациона стратегија за очување заштићених и строго заштићених врста у Србији – осолике муве (Insecta: Diptera: Syrphidae) као модел организми, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, број OИ-173002, 2014. – данас, руководилац – др Анте Вујић
 • Биосенсинг технологије и глобални системи за континуирана истраживања и интегрисана управљања екосистемима, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, број ИИИ 43002, 2014. – данаас, руководилац – др Саша Оловић
 • Економско врадновање екосистемских услуга Специјалног резервата природе “Ковиљско-Петроварадински рит”. Програм уједињених нација за развој (UNDP) GEF пројекат Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, 2015. године.
 • “Status and Trends in European Pollinators – STEP” Међународни европски ФП 7 пројекат http://www.step-project.net/, 2011.-2013. године.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Mudri-Stojnić S, Andrić A, Józan Z, Vujić A. (2012). Pollinator diversity (Hymenoptera and Diptera) in semi-natural habitats in Serbia during summer. Archives of biological sciences, 64(2):777–786.
 • Holzschuh Andrea, Dainese Mattes, González-Varo Juan P., Mudri-Stojnić Sonja, Riedinger Verena, Rundlöf Maj, Scheper Jeroen, Wickens Jennifer B., Wickens Victoria J., Bommarco Riccardo, Kleijn David, Potts Simon G., Roberts Stuart P.M., Smith Henrik G., Vila Montserrat, Vujić Ante and Steffan-Dewenter Ingolf (2016): Mass-flowering crops dilute pollinator abundance in agricultural landscapes across Europe. Ecology Letters, 19: pp 1228-1236.
 • Schleuning Matthias, Früend Jochen, Schweiger Oliver, Welk Erik, Albrecht Jörg, Albrecht Matthias, Beil Merion, Benadi Gita, Blüthgen Nico, Bruelheide Helge, Böhning-Gaese Katrin, Dehlingl D. Matthias, Dormann Carsten F., Exeler Nina, Farwig Nina, Harpke Alexander, Hickler Thomas, Kratochwil Anselm, Kuhlmann Michael, Kühn Ingolf, Michez Denis, Mudri-Stojnić Sonja, Plein Michaela, Rasmont Pierre, Schwabe Angelika, Settele Josef, Vujić Ante, Weiner Christine N., Wiemers Martin and Hof Christian (2016): Ecological networks are more sensitive to plant than to animal extinction under climate change. Nature Communications, 7: 13965 pp 1-9.
 • Vujić Ante, Radenković Snežana, Nikolić Tijana, Radišić Dimitrije, Trifunov Sonja, Andrić Andrijana, Markov Zlata, Jovičić Snežana, Mudri-Stojnić Sonja, Janković Marina and Lugonja Predrag (2016): Prime Hoverfly (Insecta: Diptera: Syrphidae) Areas (PHA) as a conservation tool in Serbia. Biological Conservation,198: pp 22-32.
 • Markov Zlata, Nedeljković Zorica, Ricarte Antonio, Vujić Ante, Jovičić Snežana, Jozan Zsolt, Mudri-Stojnić Sonja, Radenković Snežana and Ćetković Aleksandar (2016): Bee (Hymenoptera: Apoidea) and hoverfly (Diptera: Syrphidae) pollinators in Pannonian habitats of Serbia, with a description of a new Eumerus Meigen species (Syrphidae). Zootaxa, 4154(1): pp 27-50.

ОСТАЛО

 • Учесник на једној COST акцији и на 6 пројеката (2 међународна, 2 пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 2 пројекта Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад
 • Коаутор 8 радова у часописима међународног значаја са SCI листе из области: екологије, мултидисциплинарних наука, заштите животне средине, конзервационе биологије и зоологије
 • Чланство у Ентомолошком друштву Србије