Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Соња Трифунов

Photo of Маст. екол. Соња Трифунов
Маст. екол. Соња Трифунов
истраживач сарадник
II спрат, инсектаријум Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија

SCOPUS Author ID: 55605632400

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2006. VIII степен, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2013. – данас, Истраживач сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2011. – 2013., Истраживач приправник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Екологија, Заштита животне средине, Управљање и газдовање шумским екосистемима, Конзервациона политика

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима, Министарства просвете и науке Републике Србије, бр. ИИИ 43002, 2011.-
 • Евалуација еколошких мрежа у циљу ефикасније заштите природе у АП Војводини, Покрајински секретаријата за високо образовање и научноистразивачку делатност, бр. 114-451-2169, 2016.-2019.
 • Економско вредновање екосистемских услуга Специјалног резервата природе Ковиљско-Петроварадински рит, Покрајински завод за заштиту природе/UNEP, Global Environment Facility (GEF), 2015.
 • Евалуација стања екосистема у Новом Саду и околини у циљу њиховог одрживог коришћења, Градска управа за заштиту животне средине, Нови Сад, бр. VI-501-2/2011-56, 2011.
 • Multi-level Governance of Natural Resources: Tools and Processes for Biodiversity and Water Governance in Europe (GoverNat), Marie Curie Research-Training Network, FP6, 2007.-2010.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Vujić A. Radenković S. Nikolić T. Radišić D. Trifunov S. Andrić A. Markov Z. Jovičić S. Mudri Stojnić S. Janković M. Lugonja P. 2016. Prime Hoverfly (Insecta:Diptera:Syrphidae) Areas (PHA) as a conservation tool in Serbia. Biological Conservation 198: 22-32.
 • Trifunov S. Krašić D. Markov Z. Mudri-Stojnić S. Butorac B. Vujić A. 2013. Forest changes due to human activities in the national park “Fruška gora” (Serbia) – ecological and economic indicators. Archives of Biological Sciences 65 (2): 707-719.
 • Mészáros M. Pavić D. Trifunov S. Srdanović M. Seferović S. 2014. Possibilities of applying CORONA archive satellite images in forest cover change detection – example of the Fruška Gora mountain. Geographica Pannonica 18(4): 96-101
 • Stevanov M. Trifunov S. Krott M. 2015. Ocena i analiza šumarsko-političkih instrumenata u kontekstu adaptivnog pristupa političkim procesima: Eelementi značajni za kreiranje analitičkog okvira. Topola N 195/196: 145-163.
 • Trifunovová S. 2010 Long surviving institutions for forest governance in the Slovak Republic. In From Government to Governance. New Governance for Water and Biodiversity in Enlarged EU. (ed.) Kluvánková-Oravská T (ed.). Alfa printing, Prague. ISBN: 978-80-87197-28-8. p 218-226.
 • Kluvánková-Oravská T. Chobotová V. Banaszak I. Slavikova L. Trifunovová S. 2009. From Government to Governance for Biodiversity: The Perspective of Central and Eastern European Transition Countries. Environmental Policy and Governance 19: 186–196.

ОСТАЛО

 • Укупан број научних радова: 13
 • Укупан број међународних пројеката: 1