Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Тамара Паланачки Малешевић

Photo of Маст. екол. Тамара Паланачки Малешевић
Маст. екол. Тамара Паланачки Малешевић
истраживач сарадник
IV спрат, кабинет бр. 8 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21102 Нови Сад, Србија

SCOPUS Author ID: 57164030200

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2014. – данас Докторске академске студије, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2014. Мастер еколог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2013. Дипломирани еколог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2018. – данас, Истраживач сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2015. – 2018., Истраживач приправник, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

Основне студије

 • Алгологија

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Хидробиологија

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Dulić T., Meriluoto J., Palanački Malešević T., Gajić V., Važić T., Tokodi N., Obreht I., Kostić B., Kosijer P., Khormali F., Svirčev Z. (2017): Cyanobacterial diversity and toxicity of biocrusts from the Caspian Lowland loess deposits, North Iran. Quaternary International 429, 74-85. http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2016.02.046. (M22)

 • Svirčev Z, Drobac D, Tokodi N, Đenić D, Simeunović J, Hiskia A, Kaloudis T, Mijović B, Šušak S, Protić M, Vidović M, Onjia A, Nybom S, Važić T, Palanački Malešević T, Dulić T, Pantelić D, Vukašinović M, Meriluoto J. (2017): Lessons from the Užice case: how to complement analytical data. In: Meriluoto J, Spoof L, Codd GA (eds) Handbook of cyanobacterial monitoring and cyanotoxin analysis. Wiley, Chichester, pp 298-308. (M13)
 • Tokodi N., Drobac D., Lazić G., Petrović T., Marinović Z., Lujić J., Palanački Malešević T., Meriluoto J., Svirčev Z. (2018). Screening of cyanobacterial cultures originating from different environments for cyanotoxicity and cyanotoxins. Toxicon 154 (2018) 1–6. (M22)

ОСТАЛО

 • Cambridge First Certificate in English (FCE) – Council of Europe, B2
 • Члан Удружења микробиолога Србије
 • Стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја за студенте докторских академских студија (2015.-2018.)
 • Награда факултета за постигнут успех (2011.-2014.)
 • Стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја (2010.-2014.)
 • Сертификат агенције за образовање “Пословна савршеност” за завршен курс записање предлога пројеката за ЕУ фондове
 • Укупан број објављених радова: 3 (категорије: М13, М22)
 • Укупан број саопштења: 5
 • Укупан број радова са SCI листе: 3