Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Тамара Важић

Photo of Тамара Важић
Тамара Важић
истраживач сарадник
IV спрат, кабинет бр. 8 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21102 Нови Сад, Србија 060/747-77-79

SCOPUS Author ID: 56638496400

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2011. – данас Докторске академске студије, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2011. Диплома, Биолошки факултет, Универзитет у Београду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2015. – данас, Истраживач сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2012. – 2015., Истраживач приправник, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Хидробиологија

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Važić T., Svirčev Z., Dulić T., Krstić K., Obreht I. (2015): Potential for energy production from reed biomass in the Vojvodina region (north Serbia). Renewable and Sustainable Energy Reviews 48: 670–680
 • Svirčev Z., Drobac D., Tokodi N., Đenić D., Simeunović J., Hiskia A., Kaloudis T., Mijović B., Šušak S., Protić M., Vidović M., Onjia A., Nybom S., Važić T., Palanački Malešević T., Dulić T., Pantelić D., Vukašinović M., J. Meriluoto (2017): Lessons from the Užice case: how to complement analytical data. In: Meriluoto J., Spoof L., Codd G.A. (eds) Handbook of cyanobacterial monitoring and cyanotoxin analysis. Wiley, Chichester 298-308.
 • Tokodi, N., Drobac, D., Meriluoto, J., Lujić, J., Marinović, Z., Važić, T., Nybom, S., Simeunović, J., Dulić, T., Lazić, G., Petrović, T., Vuković-Gačiće, B., Sunjoge, K., Kolarević, S., Kračun-Kolarević, M., Subakov-Simić, G., Miljanović, B., Codd, G.A., Svirčev, Z., (2018): Cyanobacterial effects in Lake Ludoš, Serbia – Is preservation of a degraded aquatic ecosystem justified? Science of the Total Environment, 635: 1047-1062.

 • Drobac D., Tokodi N., Lujić J., Marinović Z., Subakov-Simić G., Dulić T., Važić T., Nybom S., Meriluoto J., Codd A.G., Svirčev Z. (2016): Cyanobacteria and cyanotoxins in fishponds and their effects on fish tissue. Harmful algae, 55: 66-76.
 • Dulić T., Meriluoto J., Palanački-Malesević T., Gajić V., Važić T., Tokodi N., Obreht I., Kostić B., Kosijer P., Khormali F., Svirčev Z. (2016): Cyanobacterial diversity and toxicity of biocrusts from the Caspian Lowland loess deposits, North Iran. Quaternary Inernational 1-12.

ОСТАЛО

 • Члан Удружења микробиолога Србије
 • Стипендија Еразмус+ за за стручно усавршавање на Универзитету Åbo Akademi, Турку, Финска, 2018. године
 • STSM (Short Time Scientific Mission), COST акција ES1105 – “Cyanobacterial blooms and toxins in water resources: Occurence, impacts and management”, Универзитет Åbo Akademi, Турку, Финска, 2014. godine
 • Награда за идеју из области пречишћавања вода на конкурсу “Шанса за све”, објављеном од стране НИС-Газпрома, 2012. године
 • Укупан број објављених радова: 8 (категорије: М13, М21а, М21, М22, М23)
 • Укупан број саопштења: 6
 • Укупан број радова са SCI листе: 8
 • Укупан број цитата (без аутоцитата): 54 (Scopus)
 • h – индекс: 5