Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Дамјана Дробац

Photo of Др Дамјана Дробац Бацковић
Др Дамјана Дробац Бацковић
научни сарадник
IV спрат, кабинет бр. 9 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија

SCOPUS Author ID: 55813428600
ORCID ID: 0000-0002-5500-0038

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2015. Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2011. Мастер професор биологије, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2009. Мастер биолог (микробиологија), Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2008. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2017. – данас, Научни сарадник за ужу научну област Хидробиологија, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2012. – 2017., Истраживач сарадник за ужу научну област Хидробиологија, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2009. – 2012., Истраживач приправник за ужу научну област Анатомија и морфологија биљака, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

Основне студије

 • 2015/2016 – задужење на предмету Алгологија
 • 2011/2012 i 2012/2013 – задужење на предмету Биологија ћелије
 • 2008/2009 i 2010/2011 – задужење на предмету Анатомија и морфологија биљака

Мастер студије

 • 2018/2019 – задужење на предмету Биотехнологија микроорганизама

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Хидробиологија

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • 2017.-2019. – Билатерална сарадња Мађарска-Србија “Инвазивне и цветајуће цијанобактерије у Србији и Мађарској”

 • 2011.- данас – Републички пројекат “Трансформација геопростора Србије – прошлост, савремени проблеми и предлози решења” (176020)

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Svirčev Z., Drobac D., Tokodi N., Đenić D., Simeunović J., Hiskia A., Kaloudis T., Mijović B., Šušak S., Protić M., Vidović M., Onjia A., Nybom S., Važić T., Palanački Malešević T., Dulić T., Pantelić D., Vukašinović M., Meriluoto J. (2017): Lessons from the Užice case: how to complement analytical data. In: Handbook of Cyanobacterial Monitoring and Cyanotoxin Analysis (J. Meriluoto, L. Spoof & G.A. Codd, Eds.), Chichester: Wiley, pp. 298-308. (M13)
 • Svirčev Z., Drobac D., Tokodi N., Mijović B., Codd G.A., Meriluoto J. (2017): Toxicology of microcystins with reference to cases of human intoxications and epidemiological investigations of exposures to cyanobacteria and cyanotoxins. Archives of Toxicology, 91(2):621-650 (M21a)
 • Drobac D., Tokodi N., Lujić J., Marinović Z., Subakov-Simić G., Dulić T., Važić T., Nybom S., Meriluoto J., Codd G.A., Svirčev Z. (2016): Cyanobacteria and cyanotoxins in fishponds and their effects on fish tissue. Harmful Algae 55:66-76. (M21)
 • Drobac D., Tokodi N., Kiprovski B., Malenčić D., Važić T., Nybom S., Meriluoto J., Svirčev Z. (2017): Microcystin accumulation and potential effects on antioxidant capacity of leaves and fruits of Capsicum annuum. J Toxicol. Environ. Health A. 80(3):145-154. (M22)
 • Drobac D., Tokodi N., Simeunović J., Baltić V., Stanić D., Svirčev Z. (2013): Human exposure to cyanotoxins and their health effects. Archives of Industrial Hygiene and Toxicology 64(2):305-316. (M23)

ОСТАЛО

 • члан Лабораторије за палеоеколошку реконструкцију (ЛАПЕР) и Хидробиологију
 • 2010.-2011.- стипендија Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије за докторанте
 • Еразмус+ мобилност на Обу академији Универзитета у Турку (Финска), и Сент Иштван Универзитета у Годоло (Мађарска)
 • гостујући уредник специјалног издања часописа Advances in Oceanography and Limnology (M55)
 • рецензије у међународним научним часописима
 • укупaн број објављених публикација: 36
 • укупaн број радова са SCI листе: 11
 • укупан број цитата (без аутоцитата): 128 (Scopus)
 • h – indeks: 8