Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Damjana Drobac

Photo of Dr Damjana Drobac Backović
DrDamjanaDrobac Backović
naučni saradnik
IV sprat, kabinet br. 9Departman za biologiju i ekologijuPrirodno-matematički fakultetUniverzitet u Novom Sadu21000 Novi Sad, Srbija

SCOPUS Author ID: 55813428600
ORCID ID: 0000-0002-5500-0038

 OBRAZOVANJE

 • 2015. Doktor bioloških nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2011. Master profesor biologije, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2009. Master biolog (mikrobiologija), Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2008. Diplomirani biolog, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

AKADEMSKA, NAUČNA I STRUČNA ZVANJA

 • 2017. – danas, Naučni saradnik za užu naučnu oblast Hidrobiologija, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2012. – 2017., Istraživač saradnik za užu naučnu oblast Hidrobiologija, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2009. – 2012., Istraživač pripravnik za užu naučnu oblast Anatomija i morfologija biljaka, Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Novom Sadu

NASTAVA I KURSEVI

Osnovne studije

 • 2015/2016 – zaduženje na predmetu Algologija
 • 2011/2012 i 2012/2013 – zaduženje na predmetu Biologija ćelije
 • 2008/2009 i 2010/2011 – zaduženje na predmetu Anatomija i morfologija biljaka

Master studije

 • 2018/2019 – zaduženje na predmetu Biotehnologija mikroorganizama

OBLAST NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Hidrobiologija

ODABRANI PROJEKTI

 • 2017.-2019. – Bilateralna saradnja Mađarska-Srbija „Invazivne i cvetajuće cijanobakterije u Srbiji i Mađarskoj“

 • 2011.- danas – Republički projekat „Transformacija geoprostora Srbije – prošlost, savremeni problemi i predlozi rešenja“ (176020)

ODABRANE REFERENCE

 • Svirčev Z., Drobac D., Tokodi N., Đenić D., Simeunović J., Hiskia A., Kaloudis T., Mijović B., Šušak S., Protić M., Vidović M., Onjia A., Nybom S., Važić T., Palanački Malešević T., Dulić T., Pantelić D., Vukašinović M., Meriluoto J. (2017): Lessons from the Užice case: how to complement analytical data. In: Handbook of Cyanobacterial Monitoring and Cyanotoxin Analysis (J. Meriluoto, L. Spoof & G.A. Codd, Eds.), Chichester: Wiley, pp. 298-308. (M13)
 • Svirčev Z., Drobac D., Tokodi N., Mijović B., Codd G.A., Meriluoto J. (2017): Toxicology of microcystins with reference to cases of human intoxications and epidemiological investigations of exposures to cyanobacteria and cyanotoxins. Archives of Toxicology, 91(2):621-650 (M21a)
 • Drobac D., Tokodi N., Lujić J., Marinović Z., Subakov-Simić G., Dulić T., Važić T., Nybom S., Meriluoto J., Codd G.A., Svirčev Z. (2016): Cyanobacteria and cyanotoxins in fishponds and their effects on fish tissue. Harmful Algae 55:66-76. (M21)
 • Drobac D., Tokodi N., Kiprovski B., Malenčić D., Važić T., Nybom S., Meriluoto J., Svirčev Z. (2017): Microcystin accumulation and potential effects on antioxidant capacity of leaves and fruits of Capsicum annuum. J Toxicol. Environ. Health A. 80(3):145-154. (M22)
 • Drobac D., Tokodi N., Simeunović J., Baltić V., Stanić D., Svirčev Z. (2013): Human exposure to cyanotoxins and their health effects. Archives of Industrial Hygiene and Toxicology 64(2):305-316. (M23)

OSTALO

 • član Laboratorije za paleoekološku rekonstrukciju (LAPER) i Hidrobiologiju
 • 2010.-2011.- stipendija Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije za doktorante
 • Erazmus+ mobilnost na Obu akademiji Univerziteta u Turku (Finska), i Sent Ištvan Univerziteta u Godolo (Mađarska)
 • gostujući urednik specijalnog izdanja časopisa Advances in Oceanography and Limnology (M55)
 • recenzije u međunarodnim naučnim časopisima
 • ukupan broj objavljenih publikacija: 36
 • ukupan broj radova sa SCI liste: 11
 • ukupan broj citata (bez autocitata): 128 (Scopus)
 • h – indeks: 8