Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Елвира Вукашиновић

Photo of Др Елвира Вукашиновић
Др Елвира Вукашиновић
научни сарадник
приземље , кабинет бр. 16 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2797

SCOPUS Author ID: 56046987000

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2014. Доктор наука-биолошке науке, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2007. Дипломирани биолог-мастер, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2006. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет  у  Новом  Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2015. – данас Научни сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2011. – 2015. Истраживач сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2008. – 2011. Истраживач приправник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

 • Механизми ћелијског одговора на стрес

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Молекуларни, биохемијски и физиолошки одговори инсеката на стрес

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • 2011. – данас “Молекуларни механизми редокс сигналинга у хомеостази, адаптацији и патолошким процесима” број пројекта ОИ 173014; Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • 2018. – данас “Суплементација исхране медоносне пчеле са одабраним физиолошки активним супстанцама: утицај на антиоксидативни и имуни систем”, бр. 142-451-2862/2018 Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој Аутономне покрајине Војводине

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Kojić D., Popović Ž.D., Orčić D., Purać J., Orčić S., Vukašinović L., Nikolić T., Blagojević D.P. The influence of low temperature and diapause phase on sugar and polyol content in the European corn borer Ostrinia nubilalis (Hbn.) (2018) Journal of Insect Physiology, 109, 107-113

 • Vukašinović E.L., Pond D.W., Grubor-Lajšić G., Worland M.R., Kojić D., Purać J., Popović Ž.D., Blagojević D.P. Temperature adaptation of lipids in diapausing Ostrinia nubilalis: an experimental study to distinguish environmental versus endogenous controls (2018) Journal of Comparative Physiology, Part B, 188, 27 – 36
 • Nikolić T., Kojić D., Orčić S., Batinić D., Vukašinović E.L., Blagojević D.P., Purać J. The impact of sublethal concentrations of Cu, Pb and Cd on honey bee redox status, superoxide dismutase and catalase in laboratory conditions (2016) Chemosphere, 164, 98 – 105
 • Vukašinović E.L., Pond D.W., Worland M.R., Kojić D., Purać J., Popović Ž.D., Grubor-Lajšić G. Diapause induces remodeling of the fatty acid composition of membrane and storage lipids in overwintering larvae of Ostrinia nubilalis, Hubn. (Lepidoptera: Crambidae) (2015) Comparative Biochemistry and Physiology, Part B: Biochemistry and Molecular Biology, 184, 36 – 43
 • Vukašinović E.L., Pond D.W., Worland M.R., Kojić D., Purać J., Blagojević D.P., Grubor-Lajšić G. Diapause induces changes in the composition and biophysical properties of lipids in larvae of the european corn borer, ostrinia nubilalis (lepidoptera: Crambidae) (2013) Comparative Biochemistry and Physiology – Part B: Biochemistry and Molecular Biology, 4, 219 – 225

ОСТАЛО

 • Истраживачки боравак у Аустрији као стипендиста пројекта “One Month Visit” организације “WUS Austria”, финансиран од стране Министарства за образовање, науку и културу Републике Аустрије, Аустријске ректорскеа конференције и Аустријске службе за размену (ÖAD)
 • Истраживачки боравак у Великој Британији на Институту за истраживање Антарктика (British Antarctic Survey, BAS) у Kембриџу, у трајању од 3 месеца
 • Члан Биохемијског друштва Србије, Ентомолошког друштва Србије, Биолошког друштва Србије
 • Члан Одбора за стипендије Биохемијског друштва Србије