Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Нада Токоди

Photo of Др Нада Токоди
Др Нада Токоди
научни сарадник
IV спрат, кабинет бр. 9 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија

SCOPUS Author ID: 55813173700
ORCID ID: 0000-0002-9365-8770

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2009. – 2016. Докторске академске студије, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2009. – 2012. Дипломске академске – мастер студије (професор биологије), Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2008. – 2009. Дипломске академске – мастер студије (микробиологија), Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2004. – 2008. Основне академске студије, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2018. – данас, Научни сарадник за ужу научну област Хидробиологија, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2013. – 2018., Истраживач сарадник за ужу научну област Хидробиологија, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2010. – 2013., Истраживач приправник за ужу научну област Микробиологија, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

Основне студије

 • Алгологија (2015/2016)
 • Биотехнологија (2012/2013)
 • Хидробиологија (2012/2013, 2011/2012, 2010/2011)

Мастер студије

 • Токсичне, инфективне и инвазивне алге (2018/2019)

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Хидробиологија

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • 2017.-2019. – Билатерална сарадња Мађарска-Србија “Инвазивне и цветајуће цијанобактерије у Србији и Мађарској”
 • 2011.- данас – Републички пројекат “Трансформација геопростора Србије – прошлост, савремени проблеми и предлози решења” (176020)

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Svirčev Z., Drobac D., Tokodi N., Vidović M., Simeunović J., Miladinov-Mikov M., Baltić V. (2013): Epidemiology of Primary Liver Cancer in Serbia and Possible Connection with Cyanobacterial Blooms. J. Environ. Sci. Heal. C, 31(3): 181-200. (M21)
 • Drobac D., Tokodi N., Lujić J., Marinović Z., Subakov-Simić G., Dulić T., Važić T., Nybom S., Meriluoto J., Codd G.A., Svirčev Z. (2016): Cyanobacteria and cyanotoxins in fishponds and their effects on fish tissue. Harmful Algae 55:66-76. (M21)
 • Svirčev, Z., Drobac D., Tokodi N., Mijović B., Codd G.A., Meriluoto J. (2017): Toxicology of microcystins with reference to cases of human intoxications and epidemiological investigations of exposures to cyanobacteria and cyanotoxins. Archives of Toxicology, 91(2):621-650 (M21a)
 • Svirčev Z., Drobac D., Tokodi N., Đenić D., Simeunović J., Hiskia A., Kaloudis T., Mijović B., Šušak S., Protić M., Vidović M., Onjia A., Nybom S., Važić T., Palanački Malešević T., Dulić T., Pantelić D., Vukašinović M., Meriluoto J. (2017): Lessons from the Užice case: how to complement analytical data. In: Handbook of Cyanobacterial Monitoring and Cyanotoxin Analysis (J. Meriluoto, L. Spoof & G.A. Codd, Eds.), Chichester: Wiley, pp. 298-308. (M13)
 • Tokodi N., Drobac D., Meriluoto J., Lujić J., Marinović Z., Važić T., Nybom S., Simeunović J., Dulić T., Lazić G., Petrović T., Vuković-Gačić B., Sunjog K., Kolarević S., Kračun-Kolarević M., Subakov-Simić G., Miljanović B., Codd G.A., Svirčev Z. (2018): Cyanobacterial effects in Lake Ludoš, Serbia – is preservation of a degraded aquatic ecosystem justified? Sci. Total Environ. 635, 1047-1062. (M21a)

ОСТАЛО

 • 2010 .-2011.- Стипендија Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије за докторанте
 • Еразмус + мобилност на Обу академији Универзитета у Турку (Финска), и Сент Иштван Универзитета у Годоло (Мађарска)
 • Члан Лабораторије за палеоеколошку реконструкцију (ЛАПЕР) и Хидробиологију
 • Рецензије у међународним научним часописима
 • Укупaн број објављених публикација: 32
 • Укупaн број радова са SCI листе: 12
 • Укупан број цитата (без аутоцитата): 133 (Scopus)
 • h-индекс: 8